Skogsertifisering

Forest Management-sertifisering (FM) kalles også skogsertifisering og gis til skogeiere, hvis skogforvaltning lever opp til FSCs prinsipper og kriterier.

Som skogeier er en FSC-sertifisering en måte å sikre at du har bevis for din omhyggelige og langsiktige skogforvaltning.

Skog 1
Utsikt

Hva innebærer skogsertifisering?

FSC-sertifiserte skoger skal drives etter standarder som er basert på FSCs internasjonale prinsiper og kriterier for ansvarlig skogforvaltning (nedenfor kan du laste ned FSC sin globale skogstandard på engelsk, FSC-STD-01-001). Hvert land kan ha en egen standard som bygger på FSC sine internasjonale prinsipper og kriterier, men der man tatt fram nasjonalt anpassede indikatorer og rettningslinier. I Norge pågår arbeidet med å utarbeide en offisiell norsk standard, den beregnes å bli ferdig til sommeren 2022. I vente på at den vil bli godkjent har noen revisjonsselskaper tatt fram norsktilpassede standarder:

  • Last ned NEPCons norske FSC-skogstandard her:
  • Last ned Soil Associations / Orbicons norske FSC-skogstandard her:

For å få et skogsertifikat, må et sertifiseringsfirma foreta en revisjon. Dersom skogen er i overensstemmelse med den standarden, utstedes det et FSC-sertifikat.

FSC skogsertifisering kombineres som regel med en FSC CoC (chain-of-custody)-sertifisering, noe som er nødvendig for å kunne videreselge tømmer som FSC-sertifisert. CoC-sertifisering er en sporbarhetssertifisering.

Du kan søke efter FSC-sertifierte skogeiendommer i Norge via FSCs internasjonale database.

Her søker du på ’Norway’ og velger ’FM/COC’ under type. Ved å klikke på det enkelte sertifikatet, får du informasjon vedrørende areal, utløpsdato, revisjonsrapporter, mm.


Sertifiseringen foretas av sertifiseringsorganer
Ettersom det er FSC som fastsetter reglene (standardene) for sertifisering, er det ikke FSC selv som foretar skog- eller chain of custody-sertifisering. Det gjøres av godkjente tredjeparts sertifiseringsorganer. Akkriditerte sertifiseringsorganer virksomme i Norge finner du her: Sertifiseringsfirmaer | Forest Stewardship Council (fsc.org).

 

FSC-STD-01-001 V5-2 EN.pdf
PDF, Size: 8.55MB