Skogsertifisering

Forest Management-sertifisering (FM) kalles også skogsertifisering og gis til skogeiere, hvis skogforvaltning lever opp til FSCs prinsipper og kriterier.

Som skogeier er en FSC-sertifisering en måte å sikre at du har bevis for din omhyggelige og langsiktige skogforvaltning.

Skog 1
Utsikt

Hva innebærer skogsertifisering?

FSC-sertifiserte skoger skal drives etter standarder som er basert på FSCs internasjonale prinsipper og kriterier for ansvarlig skogforvaltning. Hvert land kan ha en egen standard som bygger på FSC sine internasjonale prinsipper og kriterier, men der man tatt fram nasjonalt anpassede indikatorer og retningslinjer. Nedenfor kan du laste ned  den norske standarden med norsktipassede indikatorer på norsk (FSC-STD-NOR-01-2023 NO) samt på engelsk (FSC-STD-NOR-01-2023 EN), ved evt. tvil er det den engelse som er gjeldende. Nedenfor kan dere også laste ned den internasjonale standarden med de globalt gfjeldende prinsippene og kriteriene (FSC-STD-01-001 V5-2 EN).

For å få et skogsertifikat, må et sertifiseringsfirma foreta en revisjon. Dersom skogen er i overensstemmelse med den standarden, utstedes det et FSC-sertifikat.

Det å ha et sertifikat innebærer en del administrasjon og en årlig revisjon. For å underlette skogsertifisering av enkelte eiendommer tilbyr noen organisasjoner i Norge gruppesertifisering (iht. standarden "Forest Management Groups, FSC-STD-30-005, kan lastes ned nedenfor). I Norge tilbyr følgende organisasjoner sertifisering av skogeiendommer under sitt gruppesertifikat:

Viken Skog SA
Kontakt: Diana Eckert
Tlf.: +47 98 43 03 11
E-post: dec@viken.skog.no

Glommen Mjøsen Skog SA 
Kontakt: Andreas Holen  
Tlf.: + 47 61 26 30 00 
E-post: ah@glommen-mjosen.no

Norsk Skogsertifisering
Kontakt: Even Bergseng
Tlf.: +47 97 66 61 73
E-post:  even.bergseng@norskog.no

AT Skog SA
Kontakt: Ann Kristin Lunde
Tlf.: +47 41 57 69 60
E-post: akl@atskog.no

SB Skog AS
Kontakt: Torkel Vindegg
Tlf.: + 47 91 16 95 80
E-post: tvi@sbskog.no

Du kan søke efter FSC-sertifikat i Norge via FSCs internasjonale database. Her søker du på ’Norway’ og velger ’FM/COC’ under type. Ved å klikke på det enkelte sertifikatet, får du informasjon vedrørende areal, utløpsdato, revisjonsrapporter, mm.

FSC skogsertifisering kombineres som regel med en FSC sporbarhetssertifisering ( engelsk Chain of Custody, CoC), noe som er nødvendig for å kunne videreselge tømmer som FSC-sertifisertCoC sertifisering | Forest Stewardship Council (fsc.org).


Sertifiseringen foretas av sertifiseringsorganer
Ettersom det er FSC som fastsetter reglene (standardene) for sertifisering, er det ikke FSC selv som foretar skog- eller chain of custody-sertifisering. Det gjøres av godkjente tredjeparts sertifiseringsorganer. Akkriditerte sertifiseringsorganer virksomme i Norge finner du her: Sertifiseringsfirmaer | Forest Stewardship Council (fsc.org).

 

Dobbelsertifiseringsprosjektet
FSC Norge gjennomfører i 2023-2024 et prosjekt med mål å forenkle administrasjonen av FSC-sertifiserte skoger: 

Dobbelsertifiseringsprosjektet

 

Eco system services

Eco system services (ESS) er naturgoder som en skogeiendom "produserer". FSC har prosedyrer for hvordan en skogeier kan dokumentere ESS. Les mer:

Eco system services

 

Tolkninger og endringstillegg av norske skogstandarden

Standardgruppen får løpende spørsmål om hvordan detaljer i standarden skal forstås og brukes i praktikken.

FSC International har også tolkinger samt ad-hoc endringer som skal gjelde globalt.

Tolkninger og endringstillegg

 

Standarder

FSC-STD-NOR-01-2023 NO.pdf
PDF, Size: 1.27MB
FSC-STD-NOR-01-2023 EN_The FSC Forest Stewardship Standard for Norway.pdf
PDF, Size: 1.36MB
FSC-STD-01-001 V5-3 FSC Principles and Criteria for Forest Stewardship.pdf
PDF, Size: 5.01MB
FSC-STD-30-005V2-0 FM Groups Standard.pdf
PDF, Size: 805.15KB