CoC Sertifisering

Chain of Custody-sertifisering (CoC) kan gis til skogeiere, produsenter, grossister eller lignende og er en sporbarhetssertifisering som sikrer at skogbaserte materialer og produkter som er kjøpt, merket og solgt som FSC-sertifiserte stammer fra bærekraftig forvaltede skoger, kontrollerte kilder, gjenbruksmaterialer eller en blanding av dette.

Dermed kan sluttbrukeren velge FSC-sertifiserte produkter med visshet om at det ligger et system bak produktet som kontrollerer treets opprinnelse.

FSC mix
wood

Hva er CoC sertifisering?

Med en CoC-sertifisering beviser virksomheten hvordan FSC-trevirket kan spores, blant annet med tanke på produksjon, administrasjon og lagerføring, og det kontrolleres årlig av uavhengige sertifiseringsselskaper. I enkeltstående prosjekter der det skal brukes FSC-tre, kan man ofte nøye seg med en projektcertificering.

CoC-sertifiserte produkter må merkes med FSC's-varemerker og selges videre til neste ledd i leverandørkjeden med FSC-krav på fakturaer og følgesedler.

 FSCs CoC-krav omfatter:

DEL I: Universelle krav (obligatorisk)

1 CoC-ledelsessystem
2 Innkjøp av materialer
3 Håndtering av materialer
4 Registrering av FSC-materialer og -produkter
5 Salg
6 Overensstemmelse med lovgivning om treprodukters lovlighet

DEL II: Kontroll av FSC-krav (obligatorisk)

7 Etablering av produktgrupper til kontroll av FSC-krav
8 Transfersystemet
9 Prosentsystemet
10 Kredittsystemet

DEL III: Supplerende krav (gjelder iht. et sertifikats anvendelsesområde)

11 Krav til FSC-merking
12 Utkontraktering

DEL IV: Kvalifikasjonskriterier for individuell, multi-site- og gruppe-CoC-sertificering (gjelder iht. et sertifikats anvendelsesområde)

13 Kvalifikasjon til individuell CoC-sertifisering
14 Kvalifikasjon til multi-site-CoC-sertifisering
15 Kvalifikasjon til gruppe-CoC-sertifisering

I den veiledende danske oversettelsen av FSC-CoC-standarden, som du kan laste ned til høyre, kan du lese hvilke krav de enkelte avsnittene inneholder. Her kan du også laste ned en FSC-CoC-prosedyremal, som du kan bruke til komme i gang med din egen FSC-prosedyre, og et faktaark om sertifiseringsprosessen og øvrige normative dokumenter.
 

Hvem er sertifisert?

Du kan søke etter FSC-CoC-sertifikater i Norge via FSCs internasjonale database.

Her søker du på ’Norway’ og velger ’COC’ under type. Ved å klikke på det enkelte sertifikatet, kan du finne ytterligere informasjon.

Sertifiseringsorganer

Sertifiseringen foretas av sertifiseringsorganer eller en gruppeadministrator.
Ettersom det er FSC som fastsetter reglene (standardene) for sertifisering, er det ikke FSC selv som foretar selve sertifiseringen av virksomheter. Det gjør godkjente sertifiseringsorganer eller gruppeadministratorer (kun for mindre virksomheter).

Egenerklæring om arbeidtakerrettigheter

Filer for nedlasting

Egenerklaering_mal_eksempler på dokumentation_redigerbar_NO (2022.03.10), v1.1.docx
DOCX, Size: 95.66KB