Sporbarhetssertifisering

Sporbarhetssertifisering (CoC, Chain-of-Custody) kan gis til aktørene i verdikjeden. Sporbarheten i FSC-systemet bygger på en intakt kjede av tredjepartssertifiserte/reviderte selskaper hele veien bak til bærekraftig forvaltede skoger, kontrollerte kilder, gjenbruksmaterialer eller en blanding av dette.

Dermed kan sluttbrukeren velge FSC-sertifiserte produkter med visshet om at det ligger et system bak produktet som kontrollerer treets opprinnelse.

FSC mix
wood

Hva er Sporbarhetssertifisering?

Med en sporbarhetssertifisering viser virksomheten hvordan FSC-trevirket kan spores, blant annet med tanke på produksjon, administrasjon og lagerføring, og det kontrolleres årlig av uavhengige sertifiseringsselskaper. 

 


 

 

 

 

Sertifiseringsprosessen (trinn for trinn)

  1. Dere kontakter et eller flere sertifiseringsorganer
  2. Dere lager avtale med et sertifiseringsorgan 
  3. Dere utarbeider en prosedyre, som beskriver hvordan organisasjonen overholder FSC sine sporbarhetskrav
  4. Dere implementerer prosedyren i virksomheten
  5. Sertifiseringsorganet (evt. gruppeadministratoren) evaluerer deres virksomhet
  6. Sertifiseringsorganet utarbeider en sertifiseringsrapport
  7. Dere får et FSC-sertifikat, hvis dere lever opp til kravene
  8. Dere blir kontrollert årlig (revisjon av sertifiseringsorganet)

 

Nedenfor kan du laste ned FSC sin sporbarhetsstandard i norsk oversettelse. Den offisiellle versjonen er på engelsk og ved evt. forskjeller dem mellom er det den engelske som gjelder. Sporbarhetsstandarden (på engelsk Chain of Custody eller CoC) har dokumentnavnet FSC-STD-40-004.Hvordan kontrollere at innkjøpte materialer er sertifiserte?

Metoden for CoC-sertifiserte selskaper å sikre kjeden bak til lovlig og bærekraftig skog er leverandørenes fakuraer. Nedenfor et eksempel på hvordan kontrollere en faktura. Punktene 1-7 skal være med på en faktura, iht. FSC-reglene.

Fakturaeksempel

Via FSCs internasjonale database kan du kontrollere at leverandøren har et gyldig sertifikat (6) som dekker de produkter som er spesifiserte på fakturaen (7). Er sertifikatholder norsk så søker du på "Norway" og velger "COC" under type. Ved å klikke på det enkelte sertifikatet, kan du finne ytterligere informasjon.

 

Sertifiseringsorganer

Ettersom det er FSC som fastsetter reglene (standardene) for sertifisering, er det ikke FSC selv som utsteder sertifikater og reviderer virksomheter. Det gjør godkjente sertifiseringsorganer. Du finner liste over sertifiseringsorganer virksomme i Norge via Sertifiseringsfirmaer | Forest Stewardship Council (fsc.org)

Dokumenter

Filer for nedlasting

Norsk oversettelse FSC_STD_40-004_Ver3-1.pdf
PDF, Size: 1.35MB
Egenerklaering_mal_eksempler på dokumentation_redigerbar_NO (2022.03.10), v1.1.docx
DOCX, Size: 95.66KB
01092021_FSC-STD-40-004_V3-1_EN_FINAL.pdf
PDF, Size: 831.69KB
FSC-POL-01-004 V3-0 EN Policy for Association.pdf
PDF, Size: 532.32KB
FSC-STD-40-004a V2-1 EN FSC Product Classification.pdf
PDF, Size: 172.47KB