CoC Sertifisering

Chain of Custody-sertifisering (CoC) kan gis til skogeiere, produsenter, grossister eller lignende og er en sporbarhetssertifisering som sikrer at skogbaserte materialer og produkter som er kjøpt, merket og solgt som FSC-sertifiserte stammer fra bærekraftig forvaltede skoger, kontrollerte kilder, gjenbruksmaterialer eller en blanding av dette.

Dermed kan sluttbrukeren velge FSC-sertifiserte produkter med visshet om at det ligger et system bak produktet som kontrollerer treets opprinnelse.

FSC mix
wood

Hva er CoC sertifisering?

Med en CoC-sertifisering beviser virksomheten hvordan FSC-trevirket kan spores, blant annet med tanke på produksjon, administrasjon og lagerføring, og det kontrolleres årlig av uavhengige sertifiseringsselskaper. I enkeltstående prosjekter der det skal brukes FSC-tre, kan man ofte nøye seg med en projektcertificering.

CoC-sertifiserte produkter må merkes med FSC's-varemerker og selges videre til neste ledd i leverandørkjeden med FSC-krav på fakturaer og følgesedler.

 FSCs CoC-krav omfatter:

DEL I: Universelle krav (obligatorisk)

1 CoC-ledelsessystem
2 Innkjøp av materialer
3 Håndtering av materialer
4 Registrering av FSC-materialer og -produkter
5 Salg
6 Overensstemmelse med lovgivning om treprodukters lovlighet

7 FSC sine grunnleggende krav til arbeidsrettigheter


DEL II: Kontroll av FSC-krav (obligatorisk)

8 Etablering av produktgrupper til kontroll av FSC-krav
9 Transfersystemet
10 Prosentsystemet
11 Kredittsystemet

DEL III: Supplerende krav (gjelder iht. et sertifikats anvendelsesområde)

12 Krav til FSC-merking
13 Utkontraktering

DEL IV: Kvalifikasjonskriterier for individuell, multi-site- og gruppe-CoC-sertificering (gjelder iht. et sertifikats anvendelsesområde)

14 Kvalifikasjon til individuell CoC-sertifisering
15 Kvalifikasjon til multi-site-CoC-sertifisering
16 Kvalifikasjon til gruppe-CoC-sertifisering

 

Nedenfor kan du laste ned FSC standarden for CoC (engelsk). Du kan også laste ned editerbar mal for FSC sine grunnleggende krav til arbeidsrettigheter, på norsk.Hvordan kontrollere at innkjøpte materialer er sertifiserte?

Sporbarheten i FSC-systemet bygger på en intakt kjede av tredjepartssertifiserte selskaper hele veien bak til lovlig og bærekraftig skog.

Metoden for CoC-sertifiserte selskaper å sikre kjeden bak til lovlig og bærekraftig skog er leverandørenes fakuraer. Nedenfor et eksempel på hvordan kontrollere en faktura. Punktene 1-7 skal være med på en faktura, iht. FSC-reglene.

Fakturaeksempel

Via FSCs internasjonale database kan du kontrollere at leverandøren har et gyldig sertifikat (6) som dekker de produkter som er spesifiserte på fakturaen (7). Er sertifikatholder norsk så søker du på "Norway" og velger "COC" under type. Ved å klikke på det enkelte sertifikatet, kan du finne ytterligere informasjon.

 

Sertifiseringsorganer

Sertifiseringen foretas av sertifiseringsorganer eller en gruppeadministrator.
Ettersom det er FSC som fastsetter reglene (standardene) for sertifisering, er det ikke FSC selv som foretar selve sertifiseringen av virksomheter. Det gjør godkjente sertifiseringsorganer eller gruppeadministratorer (kun for mindre virksomheter). Du finner liste over sertifiseringsorganer virksomme i Norge via Sertifiseringsfirmaer | Forest Stewardship Council (fsc.org)

Dokumenter

Filer for nedlasting

Egenerklaering_mal_eksempler på dokumentation_redigerbar_NO (2022.03.10), v1.1.docx
DOCX, Size: 95.66KB
01092021_FSC-STD-40-004_V3-1_EN_FINAL.pdf
PDF, Size: 831.69KB