CoC Sertifisering (Sporbarhetssertifisering)

Sporbarhetssertifisering (CoC, Chain-of-Custody) kan gis til aktørene i verdikjeden. Sporbarheten i FSC-systemet bygger på en intakt kjede av tredjepartssertifiserte/reviderte selskaper hele veien bak til bærekraftig forvaltede skoger, kontrollerte kilder, gjenbruksmaterialer eller en blanding av dette.

Dermed kan sluttbrukeren velge FSC-sertifiserte produkter med visshet om at det ligger et system bak produktet som kontrollerer treets opprinnelse.

FSC mix
wood

Hva er Sporbarhetssertifisering?

Med en sporbarhetssertifisering viser virksomheten hvordan FSC-trevirket kan spores, blant annet med tanke på produksjon, administrasjon og lagerføring, og det kontrolleres årlig av uavhengige sertifiseringsselskaper. I enkeltstående prosjekter der det skal brukes FSC-tre, kan man ofte nøye seg med en projektcertificering.

CoC-sertifiserte produkter må merkes med FSC's-varemerker og selges videre til neste ledd i leverandørkjeden med FSC-erklæring på fakturaer og følgesedler.

 

 

Sertifiseringsprosessen (trinn for trinn)

  1. Dere kontakter et eller flere sertifiseringsorganer
  2. Dere lager avtale med et sertifiseringsorgan 
  3. Dere utarbeider en prosedyre, som beskriver hvordan organisasjonen overholder FSC sine sporbarhetskrav
  4. Dere implementerer prsosedyren i virksomheten
  5. Sertifiseringsorganet (evt. gruppeadministratoren) evaluerer deres virksomhet
  6. Sertifiseringsorganet utarbeider en sertifiseringsrapport
  7. Dere får et FSC-sertifikat, hvis dere lever opp til kravene
  8. Dere blir kontrollert årlig (recisjon av sertifiseringsorganet)

 

Nedenfor kan du laste ned FSC sin sporbarhetsstandard CoC (engelsk), vi driver om dagen å oversetter den til norsk - da den er oversatt vil den bli publisert her. Du kan også laste ned editerbar mal for FSC sine grunnleggende krav til arbeidsrettigheter, på norsk.Hvordan kontrollere at innkjøpte materialer er sertifiserte?

Metoden for CoC-sertifiserte selskaper å sikre kjeden bak til lovlig og bærekraftig skog er leverandørenes fakuraer. Nedenfor et eksempel på hvordan kontrollere en faktura. Punktene 1-7 skal være med på en faktura, iht. FSC-reglene.

Fakturaeksempel

Via FSCs internasjonale database kan du kontrollere at leverandøren har et gyldig sertifikat (6) som dekker de produkter som er spesifiserte på fakturaen (7). Er sertifikatholder norsk så søker du på "Norway" og velger "COC" under type. Ved å klikke på det enkelte sertifikatet, kan du finne ytterligere informasjon.

 

Sertifiseringsorganer

Sertifiseringen foretas av sertifiseringsorganer eller en gruppeadministrator.
Ettersom det er FSC som fastsetter reglene (standardene) for sertifisering, er det ikke FSC selv som foretar selve sertifiseringen av virksomheter. Det gjør godkjente sertifiseringsorganer eller gruppeadministratorer (kun for mindre virksomheter). Du finner liste over sertifiseringsorganer virksomme i Norge via Sertifiseringsfirmaer | Forest Stewardship Council (fsc.org)

Dokumenter

Filer for nedlasting

Egenerklaering_mal_eksempler på dokumentation_redigerbar_NO (2022.03.10), v1.1.docx
DOCX, Size: 95.66KB
01092021_FSC-STD-40-004_V3-1_EN_FINAL.pdf
PDF, Size: 831.69KB