Om sertifisering

Bak de FSC-sertifiserte produktene ligger et system som kontrollerer treets opprinnelse. Dette systemet sikrer at tre fra FSC-sertifiserte skoger kan spores hele veien hjem til forbrukeren.

For å bruke FSC-merket, må en organisasjon som er involvert i produksjon av FSC-produkter være FSC-sertifiserte.

Les mer om sertifisering nedenfor og på disse sidene.

Utsikt

Ulike typer sertifisering

Sertifiseringsbilde

Det finnes to ulike typer sertifisering, alt etter hvilket ledd i kjeden man representerer: Skogsertifisering og Chain of Custody-sertifisering (CoC). FSC-systemet har også prosedyrer for å håndtere ikke sertfisert virke, men som kommer fra ikke-kontroversielle kilder (FSC controlled Wood). FSC-systemet gir også muligheter for en virksomhet i slutten av verdikjeden å kunne kommunisere at de håndterer FSC-sertifiserte varer (varemerkelisens). For å få vite mer, følg linkene nedenfor:

Skogsertifikat gis til skogeiere, hvis skogforvaltning lever opp til FSCs prinsipper og kriterier. 

Sporbarhetsertifisering kan oppnås av produsenter, handelsorganisasjoner, grossister eller lignende og er en sporbarhetssertifisering som sikrer at trebaserte materialer har en ansvarlig og bærekraftig opprinnelse.

FSC Controlled Wood benyttes av virksomheter som bruker ikke-FSC-sertifisert tre i FSC blandede produkter. Formålet med FSC Controlled Wood er å sikre at ikke-FSC-sertifisert tre ikke stammer fra kontroversielle kilder.

Varemerkelisens gis til virksomheter (ikke produsenter) som ønsker å kommunisere at de selger eller bruker FSC-sertifiserte produkter.

Alle som har sertifikat eler lisenser må ha gjort en egenerklæring at de følger "Policy for the Association of Organisations with FSC". Policien kan lastes ned nedenfor.

Dokumenter

FSC-POL-01-004 V3-0 EN Policy for Association.pdf
PDF, Size: 532.32KB