Varemerkebruk

FSC  sine varemerker står for at et produkt kommer fra bærekraftig og ansvarsfullt forvaltet skog (eller fra gjenbruk, om det er erklæringen på logoen).

Treboks
Treboks

FSC varemerke og retten å bruke det

FSC's varemerker

FSC har fire beskyttede varemerker som du får rett til å bruke dersom du har sporbarhetssertifikat eller varemarkelisens. Varemerkene er:

  • FSC-logoen
  • Navnet ”Forest Stewardship Council”
  • Initialene "FSC"
  • "Forest For All Forever"-logoen

Bruken av vareemerket beskrives i standarden FSC-STD-001 V2-1. Se nedenfor.

 

Sporbarhetssertifikat

Som FSC sporbarhetssertifisert har dere rett å bruke varemerket, mer om sporbarehetssertifikat: CoC sertifisering | Forest Stewardship Council (fsc.org)

En bedrift kan be sin emballasjeleverandør at, på emballasjen, trykke FSC-logoen som viser til produktet som skal pakkes inn. Dette forutsetter at både leverandør og kunde er sporbarhetssertifiserte, og at de de skrevet under en logoutvekslingsavtale (lengst need på siden kan dere laste ned en slik avtale).

 

Varemerkelisens

Vil virksomheten din gjerne reklamere for at dere selger eller bruker FSC-sertifiserte produkter, men ikke har et sporbarhetssertifikat? Dersom dere kun forhandler FSC-sertifiserte produkter til sluttbrukere eller bruker FSC-sertifiserte produkter internt i virksomheten, kan dere få en varemerkelisens og dermed rett til å bruke våre varemerker.

Det forutsetter at:

  1. Virksomheten din ikke endrer/pakker om produktene (eller bryter produktemballasjen)
  2. Varene er kjøpt direkte fra en FSC-sertifisert leverandør (som angir CoC-kode og FSC-krav på faktura og følgeseddel til din virksomhet),
  3. Produktene er merket med FSCs produktlogo.

En virksomhet/organisasjon kan også få en lisens dersom formålet er utdannelse, forskning, investering eller opplæring i FSC/konsulentarbeid.

FSC Danmark administrerer varemerkelisenser for oss i Norge. Kontakte Lene Sylvest i FSC Danmark om du ønsker å diskutere varemerklisens for din virksomhet:

Mail: l.sylvest@dk.fsc.org

Tlf.: +45 2062 4244

Varemerkestandard

FSC-STD-50-001 V2-1 EN (1).pdf
PDF, Size: 1.10MB
FSC LABELING AGREEMENT_CN_EN.docx
DOCX, Size: 30.96KB