FSC Controlled Wood

 

FSC Controlled Wood benyttes av virksomheter som bruker ikke-FSC-sertifisert tre i FSC blandede produkter under bestemte forutsetninger. FSC Controlled Wood benyttes også av virksomheter som selger ikke-FSC-sertifisert tre videre som FSC Controlled Wood til andre FSC-sertifiserte virksomheter.

Timber
FSC mix

Er treet FSC Controlled Wood?

Formålet med FSC Controlled Wood er å sikre at ikke-FSC-sertifisert tre ikke stammer fra kontroversielle kilder der det er problemer med:

  • Illegal hogst
  • Overholdelse av tradisjonelle rettigheter og borgerrettigheter
  • Skoger av høy bevaringsverdi som trues av skogdriften
  • Omlegging av skog til plantasje eller annen drift
  • Bruk av genmodifiserte trær

Er treet FSC Controlled Wood?

Dersom du har mulighet til å kjøpe tre som allerede har FSC Controlled Wood-status, så er det den enkleste løsningen (punkt 1 og 2 nedenfor). Dersom du ikke har denne muligheten, må virksomheten din etablere et ”due diligence-system” med henblikk på å evaluere og minimere risiko forbundet med treet i overensstemmelse med standarden for FSC Controlled Wood (punkt 3 nedenfor). Der er med andre ord tre måter man kan kjøpe eller klassifisere ikke-FSC-sertifisert tre som FSC Controlled Wood på:

  1. Du kan kjøpe tre fra en skogeiendom som er Controlled Wood-sertifisert og dermed har et Controlled Wood-sertifikat som inneholder en Controlled Wood(CW)-sertifiseringskode (CW/FM) og -krav. Kontroller skogeiendommens Controlled Wood-informasjon og sertifikatets gyldighet på FSCs database. Når du mottar en faktura og en følgeseddel, vil skogeiendommens CW-kode og -krav fremgå av dokumentene.
  2. Du kan kjøpe FSC Controlled Wood-tre fra FSC-sertifiserte leverandører med et gyldig CoC-sertifikat som inneholder en Controlled Wood-sertifiseringskode (CW) og -krav. Kontroller leverandørens Controlled Wood-informasjon og sertifikatets gyldighet på FSCs database. Når du mottar en faktura og en følgeseddel, vil leverandørens CW-kode og -krav fremgå av dokumentene.
  3. Dersom treet ikke er FSC-sertifisert (FSC 100%, FSC Mix xx% / Credit, FSC Recycled Mix xx% / Credit) eller FSC Controlled Wood-sertifisert, så skal virksomheten din følge og sertifiseres etter standarden for FSC Controlled Wood (FSC-STD-40-005 V3.1). Standarden krever at virksomheten din etablerer et «due diligence-system» med henblikk på å benytte risikovurderinger for å evaluere og minimere risiko knytte til tre som ikke er kjøpt med et FSC-krav. Dersom det finnes en risiko for sammenblanding eller risiko relatert til treets opprinnelse "spesifisert" eller "uspesifisert", skal virksomheten etablere såkalte "Control Measures" (kontrollprosedyrer) for å minimere risikoene. Last ned Controlled Wood-standarden i menyen nedenfor (på engelsk). I menyen nedenfor finner dere også risikovurdering for kjøp av ikke FSC sertifisert virke i Norge (på engelsk, NRA betyr National Risk assesment).

 

 

Standarder og dokumenter

FSC_NRA-NO V1-0 EN_2018-08-27 (1).pdf
PDF, Size: 3.04MB
FSC-STD-40-005 V3-1 EN Requirements for Sourcing FSC Controlled Wood.pdf
PDF, Size: 1.16MB