Sertifiseringsorganer

Ettersom det er FSC som fastsetter reglene (standardene) for sertifisering er det ikke FSC selv som foretar selve sertifiseringen av virksomheter eller skoger. Det gjøres av godkjente tredjeparts sertifiseringsorganer. 

Nedenfor kan du se hvilke sertifiseringsorganer i Norge som tilbyr FSC FM/CoC-sertifisering (sertifisering av skoger) og FSC CoC-sertifisering (sertifisering av virksomheter).

no4

Liste over sertifiseringsorganer virksomme i Norge

 

Bureau Veritas Certification
www.bureauveritas.dk
Kontakt: Julia Lenkkeri
Tlf.: +358 10 8308623
E-post: julia.lenkkeri@fi.bureauveritas.com

 

NEPCon OÜ (NC) 
www.nepcon.org
Kontakt: Michael Jakobsen  
Tlf.: + 45 21 24 38 52   
E-post: mkj@nepcon.org

 

Orbicon A/S / Soil Association Woodmark (SA)
www.orbicon.dk
Kontakt: Karina Kitnæs
Tlf.: 20 11 95 82
E-post:  
karina.kitnaes@wsp.com

 

DNV GL Business Assurance Sweden AB
www.detnorskeveritas.se / www.dnvgl.no
Kontakt: Jan Gjestang
Tlf.: +47 915 55 001
E-post: jan.gjestang@dnv.com

 

Control Union Certifications B.V.
www.controlunion.com
Kontakt: Johan Maris
Tlf.: + 31 38 426 01 00
E-post: 
jmaris@controlunion.com

 

TÜV NORD CERT Gmb
www.tuev-nord.de
Kontakt: Carl Höcke
Tlf.: + 46 73 35 90
E-post: choecke@tuev-nord.de

 

Intertek Semko Certification AB / SCS Global Services (SCS)
www.intertek.se
Kontakt: Patrik Vendel
Tlf.: +46 733 75 00 26
E-post: epatrik.vendel@intertek.com

 

Du kan finne en total liste over alle godkendte sertificeringsorganer her og her