Sertifiseringsorganer

Ettersom det er FSC som fastsetter reglene (standardene) for sertifisering er det ikke FSC selv som foretar selve sertifiseringen av virksomheter eller skoger. Det gjøres av godkjente tredjeparts sertifiseringsorganer. 

Nedenfor kan du se hvilke sertifiseringsorganer i Norge som tilbyr FSC FM/CoC-sertifisering (sertifisering av skoger) og FSC CoC-sertifisering (sertifisering av virksomheter).

no4

Liste over sertifiseringsorganer virksomme i Norge

 

Bureau Veritas Certification
www.bureauveritas.se
Kontakt: Sezer Adelsson
Tlf.: +46 31 60 65 71, Mobile: +46 72 856 05 17

E-post: sezer.adelsson@bureauveritas.com

Prefered by Nature FMBA (NEPCon) 
www.preferredbynature.org
Kontakt: Michael Jakobsen  
Tlf.: + 45 21 24 38 52   
E-post: mjakobsen@preferredbynature.org

WSP Danmark A/S / Soil Association Certification Ltd.
www.wsp.com/da-dk/ydelser/certificering
Kontakt: Karina Kitnæs
Tlf.: +45 20 11 95 82
E-post:  
karina.kitnaes@wsp.com

DNV GL Business Assurance Sweden AB
www.detnorskeveritas.se / www.dnvgl.no
Kontakt: Jan Gjestang
Tlf.: +47 915 55 001
E-post: jan.gjestang@dnv.com

Control Union Certifications B.V.
www.controlunion.com
Kontakt: Johan Maris
Tlf.: + 31 38 426 01 00
E-post: 
jmaris@controlunion.com

Intertek Semko Certification AB / SCS Global Services (SCS)
www.intertek.se
Kontakt: Patrik Vendel
Tlf.: +46 733 75 00 26
E-post: patrik.vendel@intertek.com

 

Du kan finne en total liste over alle godkendte sertificeringsorganer globalt her