FSC Norge

FSC Norge forvalter og utvikler FSC sin norske skogbruksstandard. FSC Norge vil også øke kunnskapen om FSC og overvåke bruken av FSC sine varemerker i Norge.

FSC Norge virker for økt FSC-serifisert areal i Norge.

Vann
 1. Om FSC Norge

  Det norske FSC-kontoret er i det offisielle Brønnøysund-registret  registrert som Foreningen Skogen. FSC Norge er en norsk medlemsforening for bedrifter og organisasjoner som ønsker å bidra til å utvikle og støtte FSC-aktiviteter i Norge. Foreningen Skogen skal fremme positivt, konstruktivt og  framtidsrettet samarbeid om FSC mellom miljøinteressene  (miljøkammeret), de sosiale interessene (sosialt kammer) og de  økonomiske interessene (økonomisk kammer) i Norge. Ingen interesser  får dominere over de andre interessene i foreningen. Foreningens  formål er å:

  • ivareta interessene til FSC i Norge og internasjonalt
  • informere og spre kunnskap om FSC og FSC-sertifisering i Norge
  • stimulere til deltakelse og medlemskap i FSC Norge
  • informere om og  forvalte den norske FSC-skogstandarden
  • informere om og forvalte  nasjonal risikoanalyse (NRA)
  • øke arealet av FSC-sertifisert skog i  Norge.

  Foreningen er ansvarlig for å holde kontakt med det  internasjonale FSC, samt følge det internasjonale FSCs regler og  direktiver. Foreningen skal følge opp de akkrediterte  sertifiseringsselskapers tolking av den norske FSC-standarden og  nasjonal risikoanalyse og bistå i tvister og klager i sammenheng med  sertifisering. 

  Brosjyre

  Ta gjerne kontakt med FSC Norge!

 2. Styret i FSC Norge

  Styret velges av generalforsamlingen. Styret består av to ordinære og ett varamedlem fra hvert kammer. 

   

  Sosialt kammer

  Ristin Rávná Johnsdatter Eira, Stiftelsen Protect Sápmi

  Hans Erik Lerkelund, Norsk Friluftsliv

  Vara: Svein Ole Granefjell, Stiftelse Protect Sapmi

   

  Økonomisk kammer

  Kjetil Brødsjø, Bergene Holm AS

  Hans Asbjørn Kårstad Sørlie, Norges Skogeierforbund  

  Vara: Thorolf Antonsen, MM Karton FollaCell

   

  Miljøkammer

  Christian Steel, Sabima, Nestleder

  Sverre Lundemo, WWF Verdens naturfond, Styreleder

  Vara: Steven Mcqueen, WWF Verdens naturfond

 3. Medlemmer i FSC Norge

  Sosial kammer:

  • Norsk Friluftsliv 
  • Stiftelsen Protect Sápmi

   

  Økonomisk kammer:

  • Bergene Holm AS
  • Borregaard ASA
  • Elopak ASA
  • Flokk AS
  • Hellefoss Paper AS
  • Hilding Anders Norway AS
  • Hunton Fiber AS
  • Huntonit AS
  • Lars P. Riksheim Treindustrier AS
  • Megaflis AS
  • MM Follacell AS
  • Moelven Virke AS – divisjon Timber og divisjon Wood samt Limtre
  • Norske Skog Saugbrugs AS
  • Norske Skog Skogn AS
  • Norskog AS
  • Rygene-Smith & Thommesen AS
  • Skogeierforbundets servicekontor AS
  • Tine SA
  • Vafos Pulp AS
  • Viking Outdoor Footwear AS

   

  Miljøkammer:

  • Sabima 
  • Stiftelsen WWF Verdens Naturfond 

   

  For medlemskap i FSC må medlem forplikte seg til FSC-verdiene som definert i FSC-POL-01-004 Policy for Association. Policyn ligger lengst ned på denne side og kan lastes ned.

   

 4. Hvorfor bli medlem?

  Noen medlemmer om hvorfor de er medlemmer i FSC Norge:

  • Vi ønsker økt areal med FSC sertifisert skog i Norge
  • Vi er med i FSC Norge for at være med å påvirke FSC sin norske skogbruksstandard den blir mest mulig tilpasset miljømessige hensyn (miljøorganisasjoner). 
  • Vi har behov av mer FSC sertifisert norsk råvare, for salget utenfor Norge. Derfor bidrar vi til å finansiere FSC Norge og norsk FSC skogsstandard. FSC Norge forvalter standarden samt administrere kontaktene med FSC International (sagbruksaktører).
  • Vi ønsker å være med å påvirke FSC sine globale standarder og rammeverk. Som medlem i FSC Norge har vi tilbud på at for samme kostnad også bli internasjonal medlem.
  • Vi har behov av mer FSC sertifisert råvare. Derfor gikk vi tungt inn med finansiering av en norsk skogsstandard samt oppbyggende av et norsk FSC kontor. Vi ønsker at det er et norsk kontor som kan virke for de norske interessene i det globale FSC-systemet. Vi ønsker at det norske kontoret skal virke for at det blir enklere for skogeiere å FSC-sertifisere seg (treforedlingsaktører).
  • Vi vil at de skogeiere som ønsker å FSC-sertifisere, for å serve den industri som trenger FSC-virke, skal ha muligheter. Vi ønsker et FSC-kontor som forvalter standarden effektivt samt holder den norske kontakten med det internasjonale FSC-systemet. Vi er aktivt med i FSC Norge for å sikre at den norske FSC-standarden er og forblir praktikabel for skogeiere. Vi ønsker også at FSC Norge virker for at vi får annerkjennelse for det positive vi gjør for miljø og friluftsliv (Skogeieraktører).
  • Vi er med i FSC Norge for å sikre samiske rettigheter og muligheter til reindrift. Dette med tanke på evt. økning av annen arealbruk, skogbruk, i våre bruksområder (Stiftelsen Protect Sapmi).

FSC Norge sin strategi

Strategy FSC Norway, v1.0.pdf
PDF, Size: 2.75MB

Protokoller fra styremøter

2022-01 Protokoll FSC styremøte (21. jan).pdf
PDF, Size: 896.75KB
2022-02 Protokoll FSC styremøte (11. mar).pdf
PDF, Size: 870.45KB
2022-03 Protokoll FSC styremøte (21. apr).pdf
PDF, Size: 890.06KB
2022-04 Protokoll FSC styremøte (24. mai).pdf
PDF, Size: 906.73KB
2022-05 Protokoll FSC styremøte (2. sep).pdf
PDF, Size: 773.87KB
2022-06 Protokoll FSC styremøte (21. oktober).pdf
PDF, Size: 754.11KB
2022-07 Protokoll FSC styremøte (9. desember).pdf
PDF, Size: 886.31KB
2023-01 Protokoll FSC styremøte 17. februar).pdf
PDF, Size: 907.51KB
2023-02 Protokoll FSC styremøte (21. februar).pdf
PDF, Size: 895.59KB
2023-03 Protokoll FSC styremøte (6. juni).pdf
PDF, Size: 906.02KB
2023-04 Protokoll FSC Styremøte (25. aug).pdf
PDF, Size: 0.97MB
2023-05 Protokoll FSC Styremøte (19. okt).pdf
PDF, Size: 963.65KB
2023-06 Protokoll FSC Styremøte (20. des).pdf
PDF, Size: 884.80KB
2024-01 Protokoll FSC styremøte (14. feb).pdf
PDF, Size: 956.49KB
2024-02 Protokoll FSC styremøte (10. april).pdf
PDF, Size: 844.72KB

Protokoller fra årsmøter

Årsmøteprotokoll_FSC_Norge_2022.pdf
PDF, Size: 516.13KB
Årsmøteprotokoll_for_2023_-_Foreningen_Skogen.pdf
PDF, Size: 562.67KB

Medlemskontingent

Medlemskontingent 2023-2024.pdf
PDF, Size: 465.02KB