Nyheter og media

Aktuelle nyheter og tips

istock
FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge (12. september 2023)

Status dobbelsertifiseringsprosjektet

I 2023-2024 gjennomfører vi et prosjekt som vi kallet "Dobbelsertifiseringsprosjektet". Prosjektet går ut på å få fram metoder som forenkler administrasjonen av FSC skogsertifisering.

31. august ble det holdt en workshop med deltakere fra det operative skogbruket, på workshopen ble det tatt frem forslag hvordan administrasjonen av FSC-sertifikat kan forenkles og effektiviseres, Forslagen tar FSC Norge med inn i utarbeidende av «Dobbelsertifiseringskonseptet». Les mer om prosjektet: Dobbelsertifiseringsprosjektet.

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge (15. august 2023)

FSCs håndtering av «EU Deforestation Regulation»

I et møte i begynnelsen av august, i New Dehli, vedtok FSCs Internasjonale styre at FSC skal utvikle løsninger for sertifikatholdere å oppfylle «EU Deforestation Regulation». Dette vil være en prioritert aktivitet for FSCs internasjonale organisasjon de neste 12 månedene og andre aktiviteter vil bli nedprioriterte.

29. juni trådte en ny europeisk forordning i kraft – «EU Deforestation Regulation», eller EUDR. Den stiller krav til bedrifter som ønsker å plassere skogbaserte produkter i EU-markedet. Alle selskaper må forholde seg til disse kravene, fra og med 30. desember 2024.

Den løsning som FSC nå begynt å jobbe på er en frivillig "add-on" modul for selskaper som ønsker å bruke FSC som et verktøy for å demonstrere samsvar med de nye forskriftene. Løsningen skal være på plass innen midten av 2024, og kunne brukes av selskaper og revisorer fra midten av 2024 og fremover.

I tillegg til EUDR er flere andre regelverk under utvikling som en del av den såkalte «EU Green Deal». Disse inkluderer «Corporate Sustainability Reporting (CSDR)», «Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD)» og «EU Green Claims Directive». FSC International jobber med samtlige disse.

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge (19. juni 2023)

Dobbeltsertifiseringsprosjektet

Dobbeltsertifiseringsprosjektet går ut på å identifisere hva en med PEFC skogsertifikat i tillegg må gjøre for å også tilfredsstille FSC-kravene. Målet er å forenkle administrasjonen for skogsaktører som er både PEFC og FSC sertifisert.

Prosjektet har følgende innhold:

 1. Samsvarsanalyse (FSC vs PEFC)
 2. Konsept for dobbelsertifisering
 3. Teste konseptet og trimme inn det
 4. Treningsmaterial

Høringsfristen om samsvarsanalysen gikk ut 1. juni. Det har ikke kommet noen kommentarer på den. Analysen kan lastes ned fra Dobbelsertifiseringsprosjektet | Forest Stewardship Council (fsc.org).

Basert på samsvarsanalysen jobber prosjektgruppen nå videre med konseptet for dobbelsertifisering. Har dere noen spørsmål eller innspill til prosjektet – ta kontakt med FSC Norge!

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge (16.06.2023)

Rutiner for spørsmål, tvister og klager

FSC Norge sitt styre vedtok 6. juni et dokument om hvordan spørsmål, tvister og klager for den norske FSC standarden skal håndteres. Rutinene vil også bli brukt for saker i forbindelse med spørsmål og klager på andre FSC-standarder og på FSCs virksomhet.

Spørsmål, tvister og klager skal meldes inn til FSC Norge (telefon 48 15 33 22 eller e-post a.bjurulf@no.fsc.org. Deretter håndteres de i henhold til rutinene.

Mer info finner dere på: Rutiner for spørsmål, tvister og klager | Forest Stewardship Council (live-fsc-norway.pantheonsite.io)

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge (13.04.2023)

Samsvarsanalyse FSC vs. PEFC

FSC Norge gjennomfører i 2023 et prosjekt med mål å forenkle administrasjonen av FSC-sertifiserte skoger. Bakgrunn til prosjektet er det mål vi har om å øke arealet FSC sertifisert skog i Norge og tilgangen på FSC-sertifisert norsk virke, kombinert med tilbakemeldinger fra sertifikatholdere at administrasjonen av FSC-sertifikat burte gå å forenkle.

Utgangspunktet er at i prinsipp all produksjonsskog i Norge er PEFC-sertifisert, men kun 10% er FSC-sertifisert. Vår hypotesen er at mye av det som kreves av FSC-dokumentering allerede finnes i Skogeierforening/skogeiers eksisterende systemer for PEFC og at det vil være mulig å dekke mange av FSC-kravene med henvisning til eksisterende dokumenter, rutiner og moduler (evt. med FSC-spesifikke tillegg).

Hoveddelene i prosjektet er:

 1. En samsvarsanalyse mellom FSC og PEFC
 2. Utvikle en metode for å forenkle den administrative delen av FSC-sertifisering
 3. Utvikle en kompetanseplan med treningsmateriale

Første versjon av samsvarsanalysen er nå klar og vi ønsker synspunkter/kommentarer på den, fra det operative skogbruket og andre stakeholders, før å kunne forbedre den.

Mer om prosjektet kan dere lese på vår nettside Dobbelsertifiseringsprosjektet | Forest Stewardship Council (fsc.org). Der kan dere også laste ned første versjon av samsvarsanalysen.

 

Brosjyre om EUTR vs. EUDR

ATIBT (en handelsorganisasjon) har tatt fram en brosjyre som forklarer hvordan EUDR tar over etter EUTR, samt hva det innebærer for endringer: BROCHURE-EUTR-EUDR-ENG-BD.pdf (atibt.org)

 

 

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge (30. mars 2023)

Webinaret «EUDR & FSC»

Webinaret ble holdt 23. mars med ca 850 deltagere. Det ble spilt inn og dere kan se det på: https://www.youtube.com/watch?v=9i-9DXqo-PI

 

Russland og FSC

Etter Russlands invasjon av Ukraina så vedtok FSC å suspendere sporbarhetssertifikatene, så at virke fra russiske FSC-sertifiserte skoger ikke lenger var FSC-sertifisert. Men man beholdt sertifikatene for skogene. Skogen var fortsatt sertifisert, men virket kunne ikke selges på markedet som sertifisert virke. Hoppet var at kriget skulle opphøre og FSC ønsket at skogene fortsatte å bli forvaltede iht. FSC-stabdarden også under krigstiden.

Nå har ASI, de som akkrediterer og kontrollerer revisorer, gjort en risikovurdering. De har vedtatt at gitt det stadig mer utfordrende operasjonelle miljøet i Russland opphører de nå med å kontrollere revisorer i Russland. Styret av FSC internasjonale drar dermed tilbake også skogsertifikatene i Russland. Se mer info: https://fsc.org/en/newscentre/fsc-certification-in-russia-is-ending

 

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge (9. februar 2023)

Webinarer om EUDR

 

Status:

 • Europaparlamentet og Unionsrådet har blitt enige om en «EU regulation on deforestation-free supply chains». Pressemelding fra EU 6/12 2022: Law to fight global deforestation and forest degradation (europa.eu).  
 • Neste steg: Formell tilpasning i parlament og råd.
 • Ikrafttredelse: Sannsynligvis i slutten av 2024, etter 18 måneders overgangsfase
 • Regelverket gjelder for virkesforsyning fra både innenfor EU og utenfor.

 

Fra FSC sentralt har følgende info gått ut for kommunikasjon av situasjonen akkurat nå:

 • Please find here FSC’s initial reaction: https://fsc.org/en/newscentre/fsc-welcomes-the-new-eu-anti-deforestation-regulation.
 • We will have plenty of comms materials on this matter, including a new webpages explaining how companies can use FSC to comply with and complement selected EUDR requirements, as well as a detailed FAQ on FSC & the EUDR.
 • Moreover, we are currently carrying out an analysis to assess to which extent FSC (both FM and CoC standards) is aligned to selected EU initiatives, including the EUDR. A better understanding of such alignment will help us delivering solutions that can support certificate holders meet their regulatory obligations.

 

Vil også anbefale å følge med på følgende aktiviteter som FSC vil arrangere:

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge (24. januar 2023)

Webinar om FSC sin norske Skogstandard

24. januar 2023 ble den nye norske skogstandarden presentert på et webinar. Det ble spilt inn og link til webinaret er: 

https://youtu.be/Qc41yZZecv0.

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge (17. januar 2023)

Den norske FSC standarden offisielt publisert!

Etter syv års arbeid og 156 møter er FSC sin norske standard for bærekraftig skogbruk klar!

Standarden ble godkjent allerede 4. mai 2022, men den offisielle engelskspråklige standarden ble ikke offisielt publisert før 17. januar 2023. En norsk oversettelse av standarden ble imidlertid lagt ut allerede for to måneder siden på FSC Norge sin nettsid.

Tirsdag 24. januar kl 09:00 vil den nye standarden bli presentert på et webinar. Interessert å delta? Ta kontakt med Anders Bjurulf (48 15 33 22 eller a.bjurulf@no.fsc.org)

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge (16. januar 2023)

FSC Norges medlemspakke utvides, til å også innbefatte internasjonalt medlemsskap 

Styret i FSC Norge vedtok 9. desember 2022 at: »Styret vedtok at FSC Norge tilbyr de medlemmer som så ønsker også Internasjonalt medlemskap, som en del i ordinær medlemspakke. Tilbudet gjelder til å begynne med for 2023, det kan bli endringer i kommende år. Ved eventuelle endringer i opplegget så skal medlemmene ha tilstrekkelig tid til å melde seg ut for å ikke få noen ekstra kostnader.»

Bakgrunnen er at FSC Norge ønsker flere norske internasjonale medlemmer, dette for at Norge skal få større tyngde i «FSC International». FSC Norge har nå i januar 2023 gjort avtal med FSC International om at administrere de internasjonale medlemmene.

De av FSC Norges medlemmer som melder seg på, også som internasjonale medlemmer, vil få medlemskontingenten til «FSC International» dekket av FSC Norge.

Om dere er interesserte av internasjonalt medlemskap – ta kontakt med: a.bjurulf@no.fsc.no (48 15 33 22).

Pass på 1

Pass på (20. des 2022)

 

Registrer deg for FSC-uka 2023 nå!

I uke 13 (27. mars – 2. april) arrangeres den årlige kampanjen «FSC-uka» 2023. Her inviterer vi organisasjoner og virksomheter som arbeider med FSC til å feire skogene sammen med oss.

I 2023 handler FSC-uka om å passe på det som betyr noe. I en tid med globale kriser og utrygghet vil vi oppfordre alle til å stoppe opp og reflektere over det som virkelig betyr noe. Visuelt arbeider vi i kampanjen med skogen som ramme for viktige relasjoner mellom mennesker og for tid til seg selv.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Hvorfor bør dere delta?

FSC-uka er en gyllen mulighet til å vise nettopp DERES engasjement i FSC til deres interessenter. Hele uka har dere mulighet til å koble nettopp deres sak eller produkt sammen med FSC-arbeidet for mer ansvarlig bruk av verdens skoger.

Vi stiller kampanjemateriell til rådighet, og dere bestemmer selv hvor mye og hvordan dere vil delta.

 

Hvordan deltar man?

Det er gratis å delta. Vi stiller materiell til rådighet til både trykte annonser, hjemmesider, epostsignaturer og en full pakke til sosiale medier, inkludert små videoer til reels og TikTok.

Dere kan velge mellom ulike uttrykk, alt etter hva som passer best til deres organisasjon eller virksomhet. Ved å flette nettopp deres historie sammen med budskapet om å «passe på» i FSC-uka, kan vi sammen løfte kampanjen ut til hele landet. Hvilke verdier ligger bak valget av FSC-merker hos dere? Og hvordan setter dere omsorg for planeten og mennesker i fokus hos dere?

Dere kan allerede nå laste ned materiell til trykk til kataloger. Lenke blir tilsendt etter registrering.

 

Registrering og evt. spørsmål sendes til:

Anders Bjurulf

Daglig leder FSC Norge

a.bjurulf@no.fsc.org

+47 48 15 33 22

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge (8. desember 2022)

Vi kompletterer forrige FSC Nytt (om ny EU-lov om avskoging og skogforringelse) med noen presiseringer.

 

Skogforringelse

I proposisjonen til loven finnes definisjoner på skogforringelse, men vi bør vente på den endelige lovteksten for endelig definisjon. Det kan ta et par uker.

 

Presisering om avskoging i Norge

Fått presisert fra WWF at selv om totalt skogareal ikke synker, så avskoger vi produktiv skog på Østlandet, men tidligere åpne kulturlandskap/setervoller gror igjen og tregrensa flytter seg oppover. Disse områdene kommer nå innunder i kategorien skog ca like fort som det avskoges eldre eksisterende produktive (og uproduktive) områder, så avskogingen skjules av totalt areal.

 

Dette beskrives i Microsoft Word - NIBIO_RAPPORT_2017_3_152-2 (unit.no). Fra rapporten «Hovedgrunnen til avskoging var utbygging (68 % av avskogingsarealet), men også omlegging til beite (18 %) eller nydyrking (13 %) bidro. Blant utbyggingskategoriene var vei og bebyggelse de viktigste grunnene til avskoging.»

 

Redusert produksjonspotensial er også fanget opp av SSB data. Andelen økonomisk drivverdig skog sank med 0,7 % i perioden 2015 – 2019. Og graver vi litt videre og ser på utviklingen i totalsummen av «Produktivt skogareal fordelt på hogstklasse» på denne siden har det produktive skogarealet egentlig gått jevnt nedover siden 2005 – 2009, og sunket med litt over 2 % sammenlignet med 2017 – 2019 tall (3 519 000 ha til 3 444 000 ha).

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge (6. desember 2022)

Enighet i EU om lov for å motvirke global avskoging og skogforringelse

Europaparlamentet og Unionsrådet har blitt foreløpig enige om en «EU regulation on deforestation-free supply chains».

 

 

 

 

 

Press Release: Law to fight global deforestation and forest degradation (europa.eu)

Q/A: New rules for deforestation-free products (europa.eu)

 

Neste steg: Formell tilpasning i parlament og råd.

Ikrafttredelse: Sannsynligvis i slutten av 2024, etter 18 måneders overgangsfase

Regelverket gjelder for virkesforsyning fra både innenfor EU og utenfor.

Dette vil sannsynligvis få effekter også for oss i Norge. Vi har i praksis ikke noen avskoging i Norge, men viktig å følge definisjonen av skogforringelse (forest degradation).

 

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge (15. november 2022)

Vi har nå oversatt FSC sporbarhetsstandard til norsk, den offisielle versjonen er den engelske og ved evt. forskjeller dem mellom er det den engelske som gjelder.  Sporbarhetsstandarden (på engelsk Chain of Custody eller CoC) har dokumentnavnet FSC-STD-40-004.

 

 

 

 

 

Den norske versjonen kan lastes ned fra CoC sertifisering | Forest Stewardship Council (fsc.org) (se lengst ned på nettsiden).

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge (11. november 2022)

En uoffissiell versjon av skogstandarden kan nå lastes ned fra FSC Norge sin nettside

FSC-sertifiserte skoger skal drives etter standarder som er basert på FSCs internasjonale prinsipper og kriterier for ansvarlig skogforvaltning. Den generiske internasjonale standarden kan lastes ned fra FSC Norge sine nettsider.

 

Hvert land kan ha en egen standard som bygger på FSC sine internasjonale prinsipper og kriterier, men der man tatt fram nasjonalt anpassede indikatorer og retningslinjer. I Norge har vi utarbeidet en norsk standard. Den offisielle norske standarden er på engelsk, den er godkjent av FSC International men ikke publisert i FSC sin database enn. Fra FSC Norge sin nettside kan du dog laste ned en norsk oversettelse (NB! det er den engelske versjonen som er den offisielle!).

 

Skogsertifisering | Forest Stewardship Council (fsc.org)

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge

8. september 2022

Den norske skogstandarden er godkjent

Den norske skogstandarden har blitt godkjent av FSC International, med godkjenningsdato 4. mai i år. Men først i 2. september ble den formelt godkjent (en del formalia tok tid). Nå er FSC International i prosess å publisere den offisielt – vil nok ta noen uker.

Vi regner med at, så snart den engelske versjonen er publisert på den globale nettsiden for standarder, så vil vi publisere både den engelske og en norsk versjon på FSC Norge sin nettside. I forbindelse med det regner vi med å ha et webinar om nye norske standarden.

FSC har en global skogstandard med 10 prinsipper, hvert prinsipp har et antall kriterier. Disse er generelle og likelydende globalt.  For å gjøre standarden brukbar på nasjonalt nivå må det legges til indikatorer som er tilpasset nasjonale forhold. Jobben som den norske standardgruppen gjort har vært å knytte indikatorer til kriteriene, indikatorer tilpasset norske juridiske, sosiale og geografiske forhold.

Den globale standarden kan dere finne på FSC Norge sin nettside Skogsertifisering | Forest Stewardship Council (fsc.org), der vil også den norske standarden bli lagt ut da den er offisielt klar for publisering.

 

 

FSC Norges sin strategi er vedtatt

Tidlig i år startet FSC Norge sitt styre en strategiprosess. Prosessen begynte med at administrasjonen intervjuet samtlige medlemmer om hva de ønsker at FSC Norge skal oppnå og ha som mål. Deretter har strategien blitt behandlet i styret i flere runder og ble redevist på årsmøtet. 2. september vedtok styret den endelige versjonen.

Fokusmål er å øke andelen FSC-sertifisert skog, gjennom økt dobbelsertifisering av allerede PEFC-sertifisert skog (logikken er at i stort sett all virkesleveranse i Norge kommer fra PEFC-sertifiserte skoger). Kjernen i strategien er at jobbe i allianse med det operative skogbruket, heller enn å bygge opp egne omfattende resurser med dybdekompetanse på skog.

Strategien er lagt ut på FSC Norge sin nettside, der kan dere lese mer: FSC Norge | Forest Stewardship Council

 

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge

22. august 2022

Medlemmer i FSC Norge har tilgang til FSC Danmarks sitt kurstilbud

Som sikkert mange vet så har FSC Norge tett samarbeid med de andre nordiske FSC-kontorene – og da særlig det danske. For medlemmene i FSC Norge innebærer det bland annet at de kurser som FSC Danmark organiserer, som er gratis for danske medlemmer, også er gratis for medlemmene i FSC Norge.

 

Ny global kampanje - delta nå!

FSC International har nettopp lansert en ny global kampanje kallet FSC Forest Week, 24. – 30. september 2022. Det er en årlig tilbakevendende kampanje, som kommer til å ligge i siste uken i september.

Sertifisette virksomheter/organisasjoner og varemerkelisenshavere  kan delta. Jo flere som bruker kampanjen dess større oppmerksomhet får FSC!

Ta kontakt med Anders Bjurulf (48 15 33 22) for mer info.

FSC Week

Backround 4

FSC generalforsamling 2022

FSCs generalforsamling kommer gjennomføres 9. til 14. oktober 2022 som et hybridevenement, dvs. både fysisk på Bali, Indonesia og digitalt. På grunn av pandemien ble møtet i 2021 bare delvis gjennomført, og nu skal resterende generalforsamling gjennomføres.

 

Les mer om FSCs generalforsamling (der kan dere bl.a. finne agenda og registreringsinfo): Home Page | Welcome To The FSC General Assembly. Om dere har tanke på å delta, så er det lavere pris om man registrerer før siste juni.