Nyheter og media

Aktuelle nyheter og tips

istock
Backround 4

FSC generalforsamling 2022

FSCs generalforsamling kommer gjennomføres 9. til 14. oktober 2022 som et hybridevenement, dvs. både fysisk på Bali, Indonesia og digitalt. På grunn av pandemien ble møtet i 2021 bare delvis gjennomført, og nu skal resterende generalforsamling gjennomføres.

 

Les mer om FSCs generalforsamling (der kan dere bl.a. finne agenda og registreringsinfo): Home Page | Welcome To The FSC General Assembly. Om dere har tanke på å delta, så er det lavere pris om man registrerer før siste juni.