Nyheter og media

Aktuelle nyheter og tips

istock
FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge

8. september 2022

Den norske skogstandarden er godkjent

Den norske skogstandarden har blitt godkjent av FSC International, med godkjenningsdato 4. mai i år. Men først i 2. september ble den formelt godkjent (en del formalia tok tid). Nå er FSC International i prosess å publisere den offisielt – vil nok ta noen uker.

Vi regner med at, så snart den engelske versjonen er publisert på den globale nettsiden for standarder, så vil vi publisere både den engelske og en norsk versjon på FSC Norge sin nettside. I forbindelse med det regner vi med å ha et webinar om nye norske standarden.

FSC har en global skogstandard med 10 prinsipper, hvert prinsipp har et antall kriterier. Disse er generelle og likelydende globalt.  For å gjøre standarden brukbar på nasjonalt nivå må det legges til indikatorer som er tilpasset nasjonale forhold. Jobben som den norske standardgruppen gjort har vært å knytte indikatorer til kriteriene, indikatorer tilpasset norske juridiske, sosiale og geografiske forhold.

Den globale standarden kan dere finne på FSC Norge sin nettside Skogsertifisering | Forest Stewardship Council (fsc.org), der vil også den norske standarden bli lagt ut da den er offisielt klar for publisering.

 

 

FSC Norges sin strategi er vedtatt

Tidlig i år startet FSC Norge sitt styre en strategiprosess. Prosessen begynte med at administrasjonen intervjuet samtlige medlemmer om hva de ønsker at FSC Norge skal oppnå og ha som mål. Deretter har strategien blitt behandlet i styret i flere runder og ble redevist på årsmøtet. 2. september vedtok styret den endelige versjonen.

Fokusmål er å øke andelen FSC-sertifisert skog, gjennom økt dobbelsertifisering av allerede PEFC-sertifisert skog (logikken er at i stort sett all virkesleveranse i Norge kommer fra PEFC-sertifiserte skoger). Kjernen i strategien er at jobbe i allianse med det operative skogbruket, heller enn å bygge opp egne omfattende resurser med dybdekompetanse på skog.

Strategien er lagt ut på FSC Norge sin nettside, der kan dere lese mer: FSC Norge | Forest Stewardship Council

 

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge

22. august 2022

Medlemmer i FSC Norge har tilgang til FSC Danmarks sitt kurstilbud

Som sikkert mange vet så har FSC Norge tett samarbeid med de andre nordiske FSC-kontorene – og da særlig det danske. For medlemmene i FSC Norge innebærer det bland annet at de kurser som FSC Danmark organiserer, som er gratis for danske medlemmer, også er gratis for medlemmene i FSC Norge.

 

Ny global kampanje - delta nå!

FSC International har nettopp lansert en ny global kampanje kallet FSC Forest Week, 24. – 30. september 2022. Det er en årlig tilbakevendende kampanje, som kommer til å ligge i siste uken i september.

Sertifisette virksomheter/organisasjoner og varemerkelisenshavere  kan delta. Jo flere som bruker kampanjen dess større oppmerksomhet får FSC!

Ta kontakt med Anders Bjurulf (48 15 33 22) for mer info.

FSC Week

Backround 4

FSC generalforsamling 2022

FSCs generalforsamling kommer gjennomføres 9. til 14. oktober 2022 som et hybridevenement, dvs. både fysisk på Bali, Indonesia og digitalt. På grunn av pandemien ble møtet i 2021 bare delvis gjennomført, og nu skal resterende generalforsamling gjennomføres.

 

Les mer om FSCs generalforsamling (der kan dere bl.a. finne agenda og registreringsinfo): Home Page | Welcome To The FSC General Assembly. Om dere har tanke på å delta, så er det lavere pris om man registrerer før siste juni.