Nyheter og media

Aktuelle nyheter og tips

 

FSC legger mye fokus og ressurser på EUDR kompbilitet. FSC har en sentral nettside med kontinuerlig oppdatert informasjon om EUDR: EUDR - Regulation on Deforestation-free Products | fsc.org

istock
FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge (23. april 2024)

Noen vanlige EUDR spørsmål

EU har publisert en FAQ om avskogingsdirektivet EUDR, dokumentet kan lastes ned fra:  Frequently Asked Questions - Deforestation Regulation - European Commission (europa.eu). Dokumentet forutsetter relativt bra kunnskap om direktivet.

FSC Norge får en del spørsmål om EUDR. Noen vanlige er:

 • Vi produserer papir, som vi eksporterer til EU. Hvordan håndtere geolokasjoner, avvirkningstidspunkter mm gjennom virkeslager, flislager og den kontinuerlige prosessen?
 • Vi importerer råvarer fra EU og produserer produkter som selges til EU, hvordan håndtere den råvare vi kjøpt fra EU?
 • Vi har forpakning rundt våre produkter og leverer dem på trepaller. Må forpakning/paller håndteres som EUDR-produkter?

Noen svar fra EUs FAQ som kan gi veiledning for de tre spørsmålene:

EUDR 1

EUDR 2

EUDR 3

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge (9. april 2024)

Testing av FSC sine EUDR-verktøy

FSC har tatt frem verktøy for å hjelpe FSC sertifikatholdere å overholde EUDR-direktivet:

 1. En standard som et selskap kan implementere for EUDR prosedyrer. FSC kaller denne standarden for «FSC Regulatory Module». Standarden kan sees som en sjekkliste at man har prosedyrer på plass for å administrere EUDR-direktivet. Standarden er reviderbar for revisorer, og er tenkt å kunne revideres samtidig som en ordinær revisjon.
 2. En blokkchain-løsning som gjør det mulig å spore og håndtere leveranser gjennom verdikjedene. Den gir også automatisk oppdatering til selskap om leverandørers FSC statuser.
 3. En løsninger for å produsere «Due Diligence Statements» for innsending til aktuell myndighet, relevant for selskaper som opererer i EU eller land som tilsluttet seg EUDR (det har pt. Norge ikke gjort).

I tillegg har FSC tatt frem en omfattende løsning for å gjøre EUDR-kompatible risikoanalyser basert på land/landsdel (nasjonal risikoanalyse). Denne vil til å begynne med testes på noen utvalgte land.

FSC har et «Early Adapter Programme» for å teste løsningene. Det er mulig for interesserte selskaper å melde seg på: Introducing: FSC EUDR Aligned Early Adopter Programme | fsc.org

Første testbølgen med et begrenset antall selskaper pågår allerede. Selskap som er interesserte kan søke til kommende testbølger.

Har dere spørsmål – ta gjerne kontakt!

 

FPIC workshop

FSC Norge vil arrangere en workshop om FPIC for relevante aktører. FPIC står for «Free, Prior and Informed Consent» og skal verne om urfolks rettigheter. FPIC er et av lovkravene nevnt i EUDR og et krav i FSC. Workshopen anordnes av FSC Norge og stiftelsen Protect Sapmi. Spesiell invitasjon har gått til skogeierrepresentanter og representanter for Samiske organisasjoner. Er det noen aktør som ikke har blitt invitert, og har ønske om å delta – ta kontakt med FSC Norge!

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge (16. februar 2024)

Det har blitt holdt en andre workshop om dobbelsertifiseringskonseptet

Dobbelsertifiseringsprosjektet sikter på å finne metoder for å redusere de administrative kostnadene for organisasjoner som håndterer skog som er både PEFC- og FSC-sertifisert. Konseptet bygger på at mange krav er like i PEFC og FSC, og man kan samordne verktøy og metoder for å leve opp kravene.

I 2023 gjorde vi en samsvarsanalys mellom den norske FSC og PEFC standarden. Den er basisen for dobbelsertifiseringsprosjektet. Basert på samsvarsanalysen ha vi utviklet et dobbelsertifiseringskonsept, de viktigste linjene i konseptet ble skisserte i en workshop 31. august 2023. På den workshopen deltok de fleste av de store organisasjonene i det operative skogbruket.

Basert på resultatene fra augustworkshopen har FSC Norge videreutviklet dobbelsertifiseringskonseptet. En andre workshop ble holdt 1. februar 2024. På den workshopen jobbede deltakerne videre med hvordan konseptet kan implementeres i en aktørs virksomhet. Også på denne workshopen deltok de fleste av de store organisasjonene i det operative skogbruket, bland annet samtlige gruppesertifikatholderne (all FSC-sertifisert skog er gruppesertifisert under en stor aktørs gruppesertifikat).

Plan for 2024:

 • Under våren teste dobbelsertifiseringskonseptet hos en pilot
 • Ta frem en digital kurs for skogeiere, skogsentreprenører/maskinførere og skogandelslag samt andre virkeskjøpere
 • Holde workshops om FPIC med relevante aktører (FPIC står for «Free , prior and informed consent» og innebærer at urfolk får medbestemmende over arealer de bruker).

Les mer om dobbelsertifiseringsprosjektet: Dobbelsertifiseringsprosjektet | Forest Stewardship Council (fsc.org)

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge (28. januar 2024)

Serie med webinarer om EUDR

FSC har tatt frem tre verktøy for å underlette EUDR implementering:

 • FSC-BLOKKCHAIN gjør det mulig for bedrifter å spore materialets reise gjennom hele forsyningskjeden fra skog og framover, og oppfylle EUDR sitt sporbarhetskrav. Det vil gå å putte inn geolokasjoner for hogstflater både fra FSC sertifiserte eiendommer og fra flater som leverer «controlled wood»-virke. Blockchain er en databaseteknologi som sikrer klare revisjonsmuligheter. Det er bedre egnet til forsyningskjedestyring enn det mer omtalte kryptovaluta-bruken (du kan kjøre en privat blockchain uten stort energiforbruk). Det kommer finnes flere muligheter å sende inn data til FSC blockchain, inklusive standardiserte API-datagrensesnitt (API er teknikken som norske organisasjoner benytter ved kommunikasjon med Skogdatas virkessystemer). FSC-blockchain har også system for å ta ut den data man behøver for å produsere «Due diligence» erklæringer. FSC-blockchain er nå under testing.
 • FSC REGULATORY MODULE er en add-on som dekker de EUDR-krav som ikke dekkes av FSC-standarder. Den er givetvis reviderbar og gir dermed dokumentering som kan brukes for å demonstrere EUDR-samsvar.
 • FSC RISK MANAGEMENT FRAMEWORK er risikoanalysehåndtering i linje med EUDR. Den vil underlette risikohåndteringen for både sertifiserte og ikke-sertifiserte aktører.

Verktøyene er frivillige moduler, som passer bra inn om man er FSC sporbarhetssertifisert (man kan også velge verktøy/rutiner fra andre leverandørers eller utvikle egne, for å overholde EUDR). Verktøyene vil være operativt tilgjengelige i juli 2024 og trening i dem vil være tilgjengelig i mars 2024.

Webinarene er i første hånd rettede til FSC sporbarhetssertifikatholdere (COC). De aller fleste større aktører i Skognorge er FSC sporbarhetssertifiserte.

Hørings-webinarer om «FSC regulatory module»

I februar vil det bli holdt høring om «FSC regulatory module». I forbindelse med høringen vil det bli holdt en serie webinarer som dere kan melde dere på: Tune in to learn about FSC’s EUDR Alignment in 2024 | fsc.org. Eller så kan dere melde dere på direkte i lenkene nedenfor:

Webinar on FSC Regulatory Module, systemic changes and FSC Risk Assessments:

Webinar on FSC Regulatory Module and systemic changes :

Webinar on FSC Risk Assessments:

Webinarer om FSC Blokkchain

Denne serien med webinarer vil dekke:

 • Introduksjon til FSC Blockchain: Lær om integrering av blockchain i systemene våre.
 • Plattformdetaljer: Få en forståelse av hva FSC Blockchain er og dens funksjonalitet.
 • Hvem som kan bruke den: Oppdag hvem som har tilgang til plattformen og fordelene den gir.
 • Datafelt og sikkerhetstiltak: Hvilke typer data som er inkludert og vår tilnærming til datasikkerhet.
 • Pilot- og utrullingsplan: Få oppdateringer om pilotfaser og planlagt implementering.

Serien med webinarer annenhver måned er en mulighet til å bli informert om hvordan FSC Blockchain kan støtte aktører med å få verifisert data om tømmeropprinnelse, forenklet EUDR-administrasjon og støtte for overholdelse av lovgivning.

Dere kan registrere på Explore FSC Blockchain: Reoccurring Webinars for FSC Licence Holders | fsc.org eller direkte i lenkene under:

 • When: Feb 29, 2024 10:00 AM Germany time (Amsterdam, Rome, Stockholm, Vienna) Register here 
 • When: Apr 30, 2024 04:00 PM Germany time (Amsterdam, Rome, Stockholm, Vienna) Register here  
 • When: Jun 20, 2024 10:00 AM Germany time (Amsterdam, Rome, Stockholm, Vienna) Register here 
 • When: Aug 20, 2024 04:00 PM Germany time (Amsterdam, Rome, Stockholm, Vienna) Register here  
 • When: Oct 10, 2024 10:00 AM Germany time (Amsterdam, Rome, Stockholm, Vienna) Register here  
 • When: Dec 10, 2024 04:00 PM Germany time (Amsterdam, Rome, Stockholm, Vienna) Register here  

 

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge (20. desember 2023)

FSC inviterer til webinar om EUDR 18. januar

Registrer dere på:

· Thursday, 18 January 2024, 9 am CET
Register Here

·  Thursday, 18 January 2024, 16 pm CET
Register Here

 

Webinaret vil bli holdt på engelsk. Litt info om hva som vil bli informert om:

 1. The latest policy and political developments in the evolution of the EUDR and FSC’s engagement in that world; 
 2. What FSC has been doing to prepare and align the FSC certification system to better support and add further value for FSC certificate holders that want to use FSC certification as their main compliance tool. This includes;
 3. An overview of the main findings from the comparative analysis undertaken to help us better focus our alignment efforts
 4. An overview of the approach & structure FSC has taken towards alignment, in terms of normative requirements as well as preparing digital and data solutions such as FSC’s Blockchain developments. 
 5. Getting ready for the launch of the consultation on the FSC Regulatory Module 
 6. Next Steps towards EUDR alignment - the roadmap and upcoming milestones as we work towards a more sustainable and deforestation-free future.

 The above will be followed by a question and answer session. 

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge (12. desember 2023)

Info om FSCs arbeid med EUDR

 

Kort om EUDR

 • FORMÅL: redusere EU-forbruket av produkter som kommer fra forsyningskjeder tilknyttet til avskoging eller skogforringelse.
 • Gjelder for produktene – storfe, kakao, kaffe, olje palm, gummi, og trevirke (inkluderende møbler, papir, plywood o.s.v.)
 • Kravene gjelder for den aktør som plasserer produktene på EU-markedet (eller eksporterer fra EU).
 • Produktene må være dekkede av en «Due diligence»-erklæring som aktøren utarbeider, innholdende:
  1. Informasjonssamlende: kvantiteter, hvilke land de kommer fra, geolokalisasjon (for treprodukter innebærer det koordinater til relevante hogstflater), tidsramme for produksjon, leverandører og kunder til aktøren, adekvate konklusjoner og verifiserbare data at produktet er avskogingsfri og er produserte i henhold til produksjonslandets lover.
  2. Risikoanalyse: Aktør må gjøre en analyse av risikoen for om produktet kan være forknippet med avskoging. Om analysen konkluderer med ingen eller ubetydelig risiko kan produktet plasseres på EU-markedet, eller eksporteres fra EU.
  3. Risikominimering: Aktør som tenker plassere et produkt med risiko, må bruke adekvat og proporsjonel risikominimering.
 • Aktøren skal sende inn «Due diligence»-erklæring for aktuelt produkt til utpekt myndighet i aktuelt medlemsland. Aktør skal også sende nødvendig info videre i handelskjeden (inkluderende referansenummer til «Due diligence»-erklæringen). Myndighetene i EU-landene vil gjøre stikkprøvekontroller av «Due diligence»-erklæringene". EUDR begynner å gjelde 30. desember 2024

 

FSC sitt ståsted

 FSC tar nå frem verktøy for aktørers håndtering av EUDR-krav:

 • FSC-BLOCKCHAIN gjør det mulig for bedrifter å spore materialets reise gjennom hele forsyningskjeden fra skog og framover, og oppfylle EUDR sitt sporbarhetskrav. Det vil gå å putte inn geolokasjoner for hogstflater både fra FSC sertifiserte eiendommer og fra flater som leverer «controlled wood»-virke. Blockchain er en databaseteknologi som sikrer klare revisjonsmuligheter. Det er bedre egnet til forsyningskjedestyring enn det mer omtalte kryptovaluta-bruken (du kan kjøre en privat blockchain uten stort energiforbruk). Det kommer finnes flere muligheter å sende inn data til FSC blockchain, inklusive standardiserte API-datagrensesnitt (API er teknikken som norske organisasjoner benytter ved kommunikasjon med Skogdatas virkessystemer). FSC-blockchain har også system for å ta ut den data man behøver for å produsere «Due diligence» erklæringer. FSC-blockchain er nå under testing.
 • FSC’s REGULATORY MODULE er en add-on som dekker de EUDR-krav som ikke dekkes av FSC-standarder. Den er givetvis reviderbar og gir dermed dokumentering som kan brukes for å demonstrere EUDR-samsvar.
 • FSC’s RISK MANAGEMENT FRAMEWORK er risikoanalysehåndtering i linje med EUDR. Den vil underlette risikohåndteringen for både sertifiserte og ikke-sertifiserte aktører.

Verktøyene vil være frivillige moduler. Verktøyene vil være operativt tilgjengelige i juli 2024, trening i dem vil være tilgjengelig i mars 2024. I januar 2023 vil FSC komme kommunisere mer detaljer om sine EUDR løsninger.

Har dere spørsmål – ta gjerne kontakt!

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge (20. oktober 2023)

Info om EUDR

EUDR begynner å gjelde 30. desember 2024. FSC har omprioritert ressursbruk og satser nå mye på at FSC-systemene skal kunne fungere som dokumentering at man overholder EUDR.

FSC har også en nettside om EUDR, som oppdateres jevnlig: EUDR - Regulation on Deforestation-free Products | fsc.org

På nettsiden til FSC står bland annet: «Målene for EUDR er i linje med FSCs oppdrag. FSC analyserer nå hvor kompatible FSC-kravene er med EUDR, parallelt med at noen aspekter av forordningen blir mer konkret klargjorte. FSC forplikter seg også til å justere FSCs systemstruktur for å støtte implementeringen av EUDR, inklusive sporbarhet via blokkchain og geografisk lokalisering.»

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge (12. september 2023)

Status dobbelsertifiseringsprosjektet

I 2023-2024 gjennomfører vi et prosjekt som vi kallet "Dobbelsertifiseringsprosjektet". Prosjektet går ut på å få fram metoder som forenkler administrasjonen av FSC skogsertifisering.

31. august ble det holdt en workshop med deltakere fra det operative skogbruket, på workshopen ble det tatt frem forslag hvordan administrasjonen av FSC-sertifikat kan forenkles og effektiviseres, Forslagen tar FSC Norge med inn i utarbeidende av «Dobbelsertifiseringskonseptet». Les mer om prosjektet: Dobbelsertifiseringsprosjektet.

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge (15. august 2023)

FSCs håndtering av «EU Deforestation Regulation»

I et møte i begynnelsen av august, i New Dehli, vedtok FSCs Internasjonale styre at FSC skal utvikle løsninger for sertifikatholdere å oppfylle «EU Deforestation Regulation». Dette vil være en prioritert aktivitet for FSCs internasjonale organisasjon de neste 12 månedene og andre aktiviteter vil bli nedprioriterte.

29. juni trådte en ny europeisk forordning i kraft – «EU Deforestation Regulation», eller EUDR. Den stiller krav til bedrifter som ønsker å plassere skogbaserte produkter i EU-markedet. Alle selskaper må forholde seg til disse kravene, fra og med 30. desember 2024.

Den løsning som FSC nå begynt å jobbe på er en frivillig "add-on" modul for selskaper som ønsker å bruke FSC som et verktøy for å demonstrere samsvar med de nye forskriftene. Løsningen skal være på plass innen midten av 2024, og kunne brukes av selskaper og revisorer fra midten av 2024 og fremover.

I tillegg til EUDR er flere andre regelverk under utvikling som en del av den såkalte «EU Green Deal». Disse inkluderer «Corporate Sustainability Reporting (CSDR)», «Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD)» og «EU Green Claims Directive». FSC International jobber med samtlige disse.

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge (19. juni 2023)

Dobbeltsertifiseringsprosjektet

Dobbeltsertifiseringsprosjektet går ut på å identifisere hva en med PEFC skogsertifikat i tillegg må gjøre for å også tilfredsstille FSC-kravene. Målet er å forenkle administrasjonen for skogsaktører som er både PEFC og FSC sertifisert.

Prosjektet har følgende innhold:

 1. Samsvarsanalyse (FSC vs PEFC)
 2. Konsept for dobbelsertifisering
 3. Teste konseptet og trimme inn det
 4. Treningsmaterial

Høringsfristen om samsvarsanalysen gikk ut 1. juni. Det har ikke kommet noen kommentarer på den. Analysen kan lastes ned fra Dobbelsertifiseringsprosjektet | Forest Stewardship Council (fsc.org).

Basert på samsvarsanalysen jobber prosjektgruppen nå videre med konseptet for dobbelsertifisering. Har dere noen spørsmål eller innspill til prosjektet – ta kontakt med FSC Norge!

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge (16.06.2023)

Rutiner for spørsmål, tvister og klager

FSC Norge sitt styre vedtok 6. juni et dokument om hvordan spørsmål, tvister og klager for den norske FSC standarden skal håndteres. Rutinene vil også bli brukt for saker i forbindelse med spørsmål og klager på andre FSC-standarder og på FSCs virksomhet.

Spørsmål, tvister og klager skal meldes inn til FSC Norge (telefon 48 15 33 22 eller e-post a.bjurulf@no.fsc.org. Deretter håndteres de i henhold til rutinene.

Mer info finner dere på: Rutiner for spørsmål, tvister og klager | Forest Stewardship Council (live-fsc-norway.pantheonsite.io)

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge (13.04.2023)

Samsvarsanalyse FSC vs. PEFC

FSC Norge gjennomfører i 2023 et prosjekt med mål å forenkle administrasjonen av FSC-sertifiserte skoger. Bakgrunn til prosjektet er det mål vi har om å øke arealet FSC sertifisert skog i Norge og tilgangen på FSC-sertifisert norsk virke, kombinert med tilbakemeldinger fra sertifikatholdere at administrasjonen av FSC-sertifikat burte gå å forenkle.

Utgangspunktet er at i prinsipp all produksjonsskog i Norge er PEFC-sertifisert, men kun 10% er FSC-sertifisert. Vår hypotesen er at mye av det som kreves av FSC-dokumentering allerede finnes i Skogeierforening/skogeiers eksisterende systemer for PEFC og at det vil være mulig å dekke mange av FSC-kravene med henvisning til eksisterende dokumenter, rutiner og moduler (evt. med FSC-spesifikke tillegg).

Hoveddelene i prosjektet er:

 1. En samsvarsanalyse mellom FSC og PEFC
 2. Utvikle en metode for å forenkle den administrative delen av FSC-sertifisering
 3. Utvikle en kompetanseplan med treningsmateriale

Første versjon av samsvarsanalysen er nå klar og vi ønsker synspunkter/kommentarer på den, fra det operative skogbruket og andre stakeholders, før å kunne forbedre den.

Mer om prosjektet kan dere lese på vår nettside Dobbelsertifiseringsprosjektet | Forest Stewardship Council (fsc.org). Der kan dere også laste ned første versjon av samsvarsanalysen.

 

Brosjyre om EUTR vs. EUDR

ATIBT (en handelsorganisasjon) har tatt fram en brosjyre som forklarer hvordan EUDR tar over etter EUTR, samt hva det innebærer for endringer: BROCHURE-EUTR-EUDR-ENG-BD.pdf (atibt.org)

 

 

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge (30. mars 2023)

Webinaret «EUDR & FSC»

Webinaret ble holdt 23. mars med ca 850 deltagere. Det ble spilt inn og dere kan se det på: https://www.youtube.com/watch?v=9i-9DXqo-PI

 

Russland og FSC

Etter Russlands invasjon av Ukraina så vedtok FSC å suspendere sporbarhetssertifikatene, så at virke fra russiske FSC-sertifiserte skoger ikke lenger var FSC-sertifisert. Men man beholdt sertifikatene for skogene. Skogen var fortsatt sertifisert, men virket kunne ikke selges på markedet som sertifisert virke. Hoppet var at kriget skulle opphøre og FSC ønsket at skogene fortsatte å bli forvaltede iht. FSC-stabdarden også under krigstiden.

Nå har ASI, de som akkrediterer og kontrollerer revisorer, gjort en risikovurdering. De har vedtatt at gitt det stadig mer utfordrende operasjonelle miljøet i Russland opphører de nå med å kontrollere revisorer i Russland. Styret av FSC internasjonale drar dermed tilbake også skogsertifikatene i Russland. Se mer info: https://fsc.org/en/newscentre/fsc-certification-in-russia-is-ending

 

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge (9. februar 2023)

Webinarer om EUDR

 

Status:

 • Europaparlamentet og Unionsrådet har blitt enige om en «EU regulation on deforestation-free supply chains». Pressemelding fra EU 6/12 2022: Law to fight global deforestation and forest degradation (europa.eu).  
 • Neste steg: Formell tilpasning i parlament og råd.
 • Ikrafttredelse: Sannsynligvis i slutten av 2024, etter 18 måneders overgangsfase
 • Regelverket gjelder for virkesforsyning fra både innenfor EU og utenfor.

 

Fra FSC sentralt har følgende info gått ut for kommunikasjon av situasjonen akkurat nå:

 • Please find here FSC’s initial reaction: https://fsc.org/en/newscentre/fsc-welcomes-the-new-eu-anti-deforestation-regulation.
 • We will have plenty of comms materials on this matter, including a new webpages explaining how companies can use FSC to comply with and complement selected EUDR requirements, as well as a detailed FAQ on FSC & the EUDR.
 • Moreover, we are currently carrying out an analysis to assess to which extent FSC (both FM and CoC standards) is aligned to selected EU initiatives, including the EUDR. A better understanding of such alignment will help us delivering solutions that can support certificate holders meet their regulatory obligations.

 

Vil også anbefale å følge med på følgende aktiviteter som FSC vil arrangere:

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge (24. januar 2023)

Webinar om FSC sin norske Skogstandard

24. januar 2023 ble den nye norske skogstandarden presentert på et webinar. Det ble spilt inn og link til webinaret er: 

https://youtu.be/Qc41yZZecv0.

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge (17. januar 2023)

Den norske FSC standarden offisielt publisert!

Etter syv års arbeid og 156 møter er FSC sin norske standard for bærekraftig skogbruk klar!

Standarden ble godkjent allerede 4. mai 2022, men den offisielle engelskspråklige standarden ble ikke offisielt publisert før 17. januar 2023. En norsk oversettelse av standarden ble imidlertid lagt ut allerede for to måneder siden på FSC Norge sin nettsid.

Tirsdag 24. januar kl 09:00 vil den nye standarden bli presentert på et webinar. Interessert å delta? Ta kontakt med Anders Bjurulf (48 15 33 22 eller a.bjurulf@no.fsc.org)

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge (16. januar 2023)

FSC Norges medlemspakke utvides, til å også innbefatte internasjonalt medlemsskap 

Styret i FSC Norge vedtok 9. desember 2022 at: »Styret vedtok at FSC Norge tilbyr de medlemmer som så ønsker også Internasjonalt medlemskap, som en del i ordinær medlemspakke. Tilbudet gjelder til å begynne med for 2023, det kan bli endringer i kommende år. Ved eventuelle endringer i opplegget så skal medlemmene ha tilstrekkelig tid til å melde seg ut for å ikke få noen ekstra kostnader.»

Bakgrunnen er at FSC Norge ønsker flere norske internasjonale medlemmer, dette for at Norge skal få større tyngde i «FSC International». FSC Norge har nå i januar 2023 gjort avtal med FSC International om at administrere de internasjonale medlemmene.

De av FSC Norges medlemmer som melder seg på, også som internasjonale medlemmer, vil få medlemskontingenten til «FSC International» dekket av FSC Norge.

Om dere er interesserte av internasjonalt medlemskap – ta kontakt med: a.bjurulf@no.fsc.no (48 15 33 22).

Pass på 1

Pass på (20. des 2022)

 

Registrer deg for FSC-uka 2023 nå!

I uke 13 (27. mars – 2. april) arrangeres den årlige kampanjen «FSC-uka» 2023. Her inviterer vi organisasjoner og virksomheter som arbeider med FSC til å feire skogene sammen med oss.

I 2023 handler FSC-uka om å passe på det som betyr noe. I en tid med globale kriser og utrygghet vil vi oppfordre alle til å stoppe opp og reflektere over det som virkelig betyr noe. Visuelt arbeider vi i kampanjen med skogen som ramme for viktige relasjoner mellom mennesker og for tid til seg selv.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Hvorfor bør dere delta?

FSC-uka er en gyllen mulighet til å vise nettopp DERES engasjement i FSC til deres interessenter. Hele uka har dere mulighet til å koble nettopp deres sak eller produkt sammen med FSC-arbeidet for mer ansvarlig bruk av verdens skoger.

Vi stiller kampanjemateriell til rådighet, og dere bestemmer selv hvor mye og hvordan dere vil delta.

 

Hvordan deltar man?

Det er gratis å delta. Vi stiller materiell til rådighet til både trykte annonser, hjemmesider, epostsignaturer og en full pakke til sosiale medier, inkludert små videoer til reels og TikTok.

Dere kan velge mellom ulike uttrykk, alt etter hva som passer best til deres organisasjon eller virksomhet. Ved å flette nettopp deres historie sammen med budskapet om å «passe på» i FSC-uka, kan vi sammen løfte kampanjen ut til hele landet. Hvilke verdier ligger bak valget av FSC-merker hos dere? Og hvordan setter dere omsorg for planeten og mennesker i fokus hos dere?

Dere kan allerede nå laste ned materiell til trykk til kataloger. Lenke blir tilsendt etter registrering.

 

Registrering og evt. spørsmål sendes til:

Anders Bjurulf

Daglig leder FSC Norge

a.bjurulf@no.fsc.org

+47 48 15 33 22

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge (8. desember 2022)

Vi kompletterer forrige FSC Nytt (om ny EU-lov om avskoging og skogforringelse) med noen presiseringer.

 

Skogforringelse

I proposisjonen til loven finnes definisjoner på skogforringelse, men vi bør vente på den endelige lovteksten for endelig definisjon. Det kan ta et par uker.

 

Presisering om avskoging i Norge

Fått presisert fra WWF at selv om totalt skogareal ikke synker, så avskoger vi produktiv skog på Østlandet, men tidligere åpne kulturlandskap/setervoller gror igjen og tregrensa flytter seg oppover. Disse områdene kommer nå innunder i kategorien skog ca like fort som det avskoges eldre eksisterende produktive (og uproduktive) områder, så avskogingen skjules av totalt areal.

 

Dette beskrives i Microsoft Word - NIBIO_RAPPORT_2017_3_152-2 (unit.no). Fra rapporten «Hovedgrunnen til avskoging var utbygging (68 % av avskogingsarealet), men også omlegging til beite (18 %) eller nydyrking (13 %) bidro. Blant utbyggingskategoriene var vei og bebyggelse de viktigste grunnene til avskoging.»

 

Redusert produksjonspotensial er også fanget opp av SSB data. Andelen økonomisk drivverdig skog sank med 0,7 % i perioden 2015 – 2019. Og graver vi litt videre og ser på utviklingen i totalsummen av «Produktivt skogareal fordelt på hogstklasse» på denne siden har det produktive skogarealet egentlig gått jevnt nedover siden 2005 – 2009, og sunket med litt over 2 % sammenlignet med 2017 – 2019 tall (3 519 000 ha til 3 444 000 ha).

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge (6. desember 2022)

Enighet i EU om lov for å motvirke global avskoging og skogforringelse

Europaparlamentet og Unionsrådet har blitt foreløpig enige om en «EU regulation on deforestation-free supply chains».

 

 

 

 

 

Press Release: Law to fight global deforestation and forest degradation (europa.eu)

Q/A: New rules for deforestation-free products (europa.eu)

 

Neste steg: Formell tilpasning i parlament og råd.

Ikrafttredelse: Sannsynligvis i slutten av 2024, etter 18 måneders overgangsfase

Regelverket gjelder for virkesforsyning fra både innenfor EU og utenfor.

Dette vil sannsynligvis få effekter også for oss i Norge. Vi har i praksis ikke noen avskoging i Norge, men viktig å følge definisjonen av skogforringelse (forest degradation).

 

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge (15. november 2022)

Vi har nå oversatt FSC sporbarhetsstandard til norsk, den offisielle versjonen er den engelske og ved evt. forskjeller dem mellom er det den engelske som gjelder.  Sporbarhetsstandarden (på engelsk Chain of Custody eller CoC) har dokumentnavnet FSC-STD-40-004.

 

 

 

 

 

Den norske versjonen kan lastes ned fra CoC sertifisering | Forest Stewardship Council (fsc.org) (se lengst ned på nettsiden).

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge (11. november 2022)

En uoffissiell versjon av skogstandarden kan nå lastes ned fra FSC Norge sin nettside

FSC-sertifiserte skoger skal drives etter standarder som er basert på FSCs internasjonale prinsipper og kriterier for ansvarlig skogforvaltning. Den generiske internasjonale standarden kan lastes ned fra FSC Norge sine nettsider.

 

Hvert land kan ha en egen standard som bygger på FSC sine internasjonale prinsipper og kriterier, men der man tatt fram nasjonalt anpassede indikatorer og retningslinjer. I Norge har vi utarbeidet en norsk standard. Den offisielle norske standarden er på engelsk, den er godkjent av FSC International men ikke publisert i FSC sin database enn. Fra FSC Norge sin nettside kan du dog laste ned en norsk oversettelse (NB! det er den engelske versjonen som er den offisielle!).

 

Skogsertifisering | Forest Stewardship Council (fsc.org)

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge

8. september 2022

Den norske skogstandarden er godkjent

Den norske skogstandarden har blitt godkjent av FSC International, med godkjenningsdato 4. mai i år. Men først i 2. september ble den formelt godkjent (en del formalia tok tid). Nå er FSC International i prosess å publisere den offisielt – vil nok ta noen uker.

Vi regner med at, så snart den engelske versjonen er publisert på den globale nettsiden for standarder, så vil vi publisere både den engelske og en norsk versjon på FSC Norge sin nettside. I forbindelse med det regner vi med å ha et webinar om nye norske standarden.

FSC har en global skogstandard med 10 prinsipper, hvert prinsipp har et antall kriterier. Disse er generelle og likelydende globalt.  For å gjøre standarden brukbar på nasjonalt nivå må det legges til indikatorer som er tilpasset nasjonale forhold. Jobben som den norske standardgruppen gjort har vært å knytte indikatorer til kriteriene, indikatorer tilpasset norske juridiske, sosiale og geografiske forhold.

Den globale standarden kan dere finne på FSC Norge sin nettside Skogsertifisering | Forest Stewardship Council (fsc.org), der vil også den norske standarden bli lagt ut da den er offisielt klar for publisering.

 

 

FSC Norges sin strategi er vedtatt

Tidlig i år startet FSC Norge sitt styre en strategiprosess. Prosessen begynte med at administrasjonen intervjuet samtlige medlemmer om hva de ønsker at FSC Norge skal oppnå og ha som mål. Deretter har strategien blitt behandlet i styret i flere runder og ble redevist på årsmøtet. 2. september vedtok styret den endelige versjonen.

Fokusmål er å øke andelen FSC-sertifisert skog, gjennom økt dobbelsertifisering av allerede PEFC-sertifisert skog (logikken er at i stort sett all virkesleveranse i Norge kommer fra PEFC-sertifiserte skoger). Kjernen i strategien er at jobbe i allianse med det operative skogbruket, heller enn å bygge opp egne omfattende resurser med dybdekompetanse på skog.

Strategien er lagt ut på FSC Norge sin nettside, der kan dere lese mer: FSC Norge | Forest Stewardship Council

 

FSC Nytt rund 3

Nytt fra FSC Norge

22. august 2022

Medlemmer i FSC Norge har tilgang til FSC Danmarks sitt kurstilbud

Som sikkert mange vet så har FSC Norge tett samarbeid med de andre nordiske FSC-kontorene – og da særlig det danske. For medlemmene i FSC Norge innebærer det bland annet at de kurser som FSC Danmark organiserer, som er gratis for danske medlemmer, også er gratis for medlemmene i FSC Norge.

 

Ny global kampanje - delta nå!

FSC International har nettopp lansert en ny global kampanje kallet FSC Forest Week, 24. – 30. september 2022. Det er en årlig tilbakevendende kampanje, som kommer til å ligge i siste uken i september.

Sertifisette virksomheter/organisasjoner og varemerkelisenshavere  kan delta. Jo flere som bruker kampanjen dess større oppmerksomhet får FSC!

Ta kontakt med Anders Bjurulf (48 15 33 22) for mer info.

FSC Week

Backround 4

FSC generalforsamling 2022

FSCs generalforsamling kommer gjennomføres 9. til 14. oktober 2022 som et hybridevenement, dvs. både fysisk på Bali, Indonesia og digitalt. På grunn av pandemien ble møtet i 2021 bare delvis gjennomført, og nu skal resterende generalforsamling gjennomføres.

 

Les mer om FSCs generalforsamling (der kan dere bl.a. finne agenda og registreringsinfo): Home Page | Welcome To The FSC General Assembly. Om dere har tanke på å delta, så er det lavere pris om man registrerer før siste juni.