Dobbelsertifiseringsprosjektet

FSC Norge gjennomfører et prsojekt med mål å forenkle administrasjonen av FSC-sertifiserte skoger.

Granskog
Backround 4

FSC Norge har som et av sine mål å øke arealet FSC-sertifiserte skoger. Da i prinsipp all skog i Norge er PEFC-sertifisert innebærer det i praksis å øke andelen som er dobbelsertifisert.

I 2023 gjennomfører vi et omfattende prosjekt som vi kallet "Dobbelsertifiseringsprosjektet". Prosjektet går ut på å få fram en metode som forenkler:

 • Prosessen å bli FSC-sertifisert
 • Administrasjonen av FSC-sertifiserte eiendommer
 • Revisjon av FSC-sertifiserte eiendommer

Hypotesen er at mye av det som kreves av FSC-dokumentering allerede finnes i Skogeierforeningenes/skogeiernes eksisterende system for PEFC og ved FSC-sertifisering kan man dekke mye av kravene enten med henvisning til eksisterende dokument, rutiner eller moduler. 

Hoveddelene i prosjektet er:

 1. En samsvarsanalyse mellom FSC og PEFC
 2. Utvikle en metode for å forenkle den administrative delen av FSC-sertifisering
 3. Utvikle en kompetanseplan med treningsmateriale 

 

Arbeidsgruppe

Vi som jobber med prosjektet er Reidar Haugen (Lichen), Anna Lena Albertsen (Skogkurs) og Anders Bjurulf (FSC Norge).

 

1. Samsvarsanalysen

Vi har tatt fram første versjonen av samsvarsanalysen og den finner dere nedenfor. Vi gått gjennom samtlige indikatorer i FSC skogstandarden og klassifisert om de er dekket i PEFC-kravene, eller om en dobbeltsertifisert eiendom må komplettere sin adminstrative system/dokumentasjon med noe for å dekke indikatoren. Vi har klassifisert indikatorene i tre klasser:

 • Samsvar
 • Intentionalt samsvar
 • Semmert samsvar

Samsvarsanalysen er strukturert med en fane per prinsipp og kravindikatorer for den prinsippen legger i excelfanen som en rad per indikator. På indikatorraden er det kolonner for hvor i PEFC-systemet dette er håndtert og en vurdering hvor bra PEFC-kravene dekker FSC-indikatorns krav.

De ti prinsippen i FSC (som blir ti faner i samsvarsexceldokumentet) er:

 • Prinsipp 1: Overholdelse av lovverk
 • Prinsipp 2: Arbeidstakers rettigheter og ansettelsesvilkår
 • Prinsipp 4: Forhold til lokalsamfunn
 • Prinsipp 5: Skogens naturgoder
 • Prinsipp 6: Miljøverdier og milkjøpåvirkning
 • Prinsipp 7: Planlegging
 • Prinsipp 8: Overvåkning og evaluering
 • Prinsipp 9: Høye bevaringsverdier (HCV)
 • Prinsipp 10: Gjennomføring av skogdrift

Samsvarsanalysen vil bli modifisert og finslipt i løpet av prosjekttiden og den versjon som ligger nedenfor (versjon 2023-04-10) er ikke den endelige versjonen. Vi ønsker derfor synspunkter og kommentarer fra aktører for å kunne forbedre samsvarsanalysen. Tilbakemelding kan sendes til Reidar Haugen (reidar.haugan@lichen.no).

 

2. Metode for dobbelsertifisering

Arbeidsgruppen har begynt med å strukturere en metode for å kunne dekke krav på FSC-dokumentering og FSC-kravhåndtering i et generelt MK-system. Dette vil bli hovedtema på den workshop som FSC Norge gjennomfører med det operative skogbruket, og andre stakeholders, i slutten av august.

 

3. Kompetanseplan

Ikke startet opp ennå.

2023-04-10 samsvarsanalyse tabell.xlsx
XLSX, Size: 180.76KB