Medlemskap i FSC Norge

FSC Norge forvalter og utvikler FSC sin norske skogbruksstandard. Fsc Norge vil også øke kunnskapen om FSC og overvåke bruken av FSC sine varemerker i Norge.

FSC Norge virker for økt FSC-serifisert areal i Norge.

Vann

FSC Norge

 1. FSC Norge

  Det er en raskt voksende interesse for FSC i Norge og intressenter har etablert et norsk FSC-kontor (oppstart 1. januar 2022).

  Det norske FSC-kontoret er i det offisielle Brønnøysund-registret  registrert som Foreningen Skogen. FSC Norge er en norsk medlemsforening for bedrifter og organisasjoner som ønsker å bidra til å utvikle og støtte FSC-aktiviteter i Norge. Foreningen Skogen skal fremme positivt, konstruktivt og  framtidsrettet samarbeid om FSC mellom miljøinteressene  (miljøkammeret), de sosiale interessene (sosialt kammer) og de  økonomiske interessene (økonomisk kammer) i Norge. Ingen interesser  får dominere over de andre interessene i foreningen. Foreningens  formål er å:

  • ivareta interessene til FSC i Norge og internasjonalt
  • informere og spre kunnskap om FSC og FSC-sertifisering i Norge
  • stimulere til deltakelse og medlemskap i FSC Norge
  • informere om og  forvalte den norske FSC-skogstandarden
  • informere om og forvalte  nasjonal risikoanalyse (NRA)
  • øke arealet av FSC-sertifisert skog i  Norge.

  Foreningen er ansvarlig for å holde kontakt med det  internasjonale FSC, samt følge det internasjonale FSCs regler og  direktiver. Foreningen skal følge opp de akkrediterte  sertifiseringsselskapers tolking av den norske FSC-standarden og  nasjonal risikoanalyse og bistå i tvister og klager i sammenheng med  sertifisering. 

  Ta gjerne kontakt med FSC Norge!

 2. Styret i FSC Norge

  Styret velges av generalforsamlingen. Styret består av to ordinære og ett varamedlem fra hvert kammer. 

  Kammeruavhengig:
  Marianne Hansen, Sekretær

   

  Sosialt kammer

  Ristin Rávná Johnsdatter Eira Stiftelsen, Protect Sápmi

  Peter Øygard Oma Norsk, Friluftsliv

  Vara: Hans Erik Lerkelund, Norsk Friluftsliv

   

  Økonomisk kammer

  Kjetil Brødsjø, Bergene Holm AS, Styreleder

  Nils Bøhn, Norges Skogeierforbund  

  Vara: Thorolf Antonsen, MM Karton FollaCell

   

  Miljøkammer

  Christian Steel, Sabima, Nestleder

  Sverre Lundemo, WWF Verdens naturfond

  Vara: Marta Conradi, WWF Verdens naturfond

 3. Medlemmer

  Medlemmene i FSC Norge:

  Sosial kammer:

  • Norsk Friluftsliv 
  • Stiftelsen Protect Sápmi

   

  Økonomisk kammer:

  • Bergene Holm
  • Borregaard 
  • Elopak ASA
  • Hellefoss Paper 
  • Hunton Fiber 
  • Huntonit 
  • Moelven Virke AS – divisjon Timber og divisjon Wood samt Limtre
  • Norske Skog Saugbrugs 
  • Norske Skog Skogn 
  • Rygene-Smith & Thommesen 
  • Skogeierforbundets servicekontor
  • Vafos Pulp 
  • MM Follacell 
  • Norskog

   

  Miljøkammer:

  • Sabima 
  • WWF Verdens naturfond 
 4. Hvorfor bli medlem?

  Noen medlemmer om hvorfor de er medlemmer i FSC Norge:

  • Vi har behov av mer FSC sertifisert råvare, for salget utenfor Norge. Derfor bidro vi til å finansiere utvikling av en norsk FSC skogsstandard. FSC Norge har til oppdrag å forvalte standarden samt administrere kontaktene med FSC International (sagbruksaktører).
  • Vi har behov av mer FSC sertifisert råvare. Derfor gikk vi tungt inn med finansiering av en norsk skogsstandard samt oppbyggende av et norsk FSC kontor. Vi ønsker at det er et norsk kontor som kan virke for de norske interessene i det globale FSC-systemet. Vi ønsker at det norske kontoret skal virke for at dte blir enklere for skogeiere å FSC-sertifisere seg (treforedlingsaktører).
  • Vi vil at de skogeiere som ønsker å FSC-sertifisere, for å serve den industri som trenger FSC-virke, skal ha muligheter. Vi ønsker et FSC-kontor som forvalter standarden effektivt samt holder den norske kontakten med det internasjonale FSC-systemet. Vi er også aktivt med i FSC Norge for å sikre at den norske FSC-standarden er og forblir praktikabel for skogeiere (Skogeieraktører).
  • Vi er med i FSC Norge for å sikre samiske rettigheter og muligheter til reindrift. Dette med tanke på evt. økning av annen arealbruk, skogbruk, i våre bruksområder (Stiftelsen Protect Sapmi).
  • Vi er med i FSC Norge for at være med å påvirke FSC skogbruksstandard så den blir mest mulig tilpasset miljømessige hensyn (miljøorganisasjoner).