Nye regler for konvertering av skogsmark til annet bruk

Deforestation
Konvertering

Avskoging

FSC's internasjonale medlemsmøte i 2022 vedtok nye regler for avskoging. Spesielt for implementeringen av disse regler er at de overstyrer nasjonale standerder og begynte å gjelde fra 1. juli 2023. Det innebærer at indikator 6.9 og 6.10 i den norske standarden (FSC-STD-NOR-01-2022) overstyres av kravene i indikator 6.9, 6.10 og 6.11 i den nye internasjonale standarden (FSC-STD-01-001 V5-3) og dets nye generiske indikatorer (FSC-STD-60-004 V2-1) - i de fall disse kravene er strengere enn kravene i den norske standarden.

For normale norske forhold innebærer det ikke noe store endringer. For mer info se dokumentet nedenfor sid 40-47.

En forendring som kan ha betydelse for store eiendommer er en ny "advice" om tolking av begrenset andel av forvaltningsenheten som er "tillat" å konvertere, se dokumentet nedenfor sid 45.

  • Tidligere var begrenset areal definert som 5 % av forvaltningsenheten.
  • Nå er det 5 % av forvaltningsenheten, men ikke overstigende 1 000 hektar.

 

FSC-DIR-20-007_EN_FM_Evaluations_2023-08.pdf
PDF, Size: 724.83KB