Tolkninger og endringstillegg for den norske skogstandarden

Treer og vann
Konvertering

Globale tolkninger og endringstillegg

FSC International registrerer kronologisk tolkninger og globale endringstillegg i dokumentet "FSC-DIR-20-007_EN_FM_Evaluations", endringer som kanskjeennå ikke er innført i standardene. Krav på standardendringer leggs inn i "SC-STD-60-004 V2-1 EN International Generic Indicators", indikatorer som må følges globalt (selv om de ennå ikke er innført i, og stemmer overens med, den nasjonale standarden). 

 

Nye konverteringskrav 2022

FSC's internasjonale medlemsmøte vedtok i 2022 nye regler for avskoging. Spesielt for implementeringen av disse regler er at de overstyrer nasjonale standarder og begynte å gjelde fra 1. juli 2023. Det innebærer at indikator 6.9 og 6.10 i den norske standarden (FSC-STD-NOR-01-2022) overstyres av kravene i indikator 6.9, 6.10 og 6.11 i den nye internasjonale standarden (FSC-STD-01-001 V5-3) og dets nye generiske indikatorer (FSC-STD-60-004 V2-1, se nedenfor) - i de fall disse kravene er strengere enn kravene i den norske standarden.

For normale norske forhold innebærer det ikke noe store endringer. For mer info on bakgrunn etc, se dokumentet "FSC-DIR-20-007_EN_FM_Evaluations" (sid 40-47) nedenfor. En forendring som kan ha betydelse for store eiendommer er en ny "advice" om tolking av begrenset andel av forvaltningsenheten som er "tillat" å konvertere, se dokumentet nedenfor sid 45.

  • Tidligere var begrenset areal definert som 5 % av forvaltningsenheten.
  • Nå er det 5 % av forvaltningsenheten, men ikke overstigende 1 000 hektar.

 

Gumhem

Tolkninger av norske standarden

Ved bruk av den norske standarden kan det komme spørsmål om hvordan den skal forstås og hvordan detaljer i indikatorene skal tolkes. Spørsmål rettes til FSC Norge (se Spørsmål, tvister og klager). Spørsmålene håndteres av FSC Norge sin Standardgruppe, og tolkningene publiseres løpende i dokumentet "Protokoll for Standardgruppas behandling av indikatorer og annen standardtekst", dokumentet kan laddes ned (se nedenfor).

FSC-DIR-20-007_EN_FM_Evaluations_2023-08.pdf
PDF, Size: 724.83KB
FSC-STD-60-004 V2-1 EN International Generic Indicators.pdf
PDF, Size: 4.72MB
2024.06.10 Protokoll for Standardgruppas behandling av indikatorer og annen standardtekst.pdf
PDF, Size: 132.56KB