Eco system services

Prosedyrene for Eco system services gjør det mulig å få dokumentert naturgoder"som en eiendom "produserer".

Reidar mosskog

Hvordan fungerer Eco System Services?

Eco system services (ESS) er naturgoder som en skogeiendom "produserer". FSC har prosedyrer for hvordan en skogeier kan dokumentere ESS. Prosedyren kan lastes ned fra denne nettside (se lengst ned).

Det er fem typer av ESS som er aktuelle per nå:

ESS

ESS er prosjektbasert:

  • En skogeier kjører et prosjekt rundt en ESS-erklæring, iht. ESS-prosedyrene..
  • I prosjektet skal det gjøres innsatser som er positive for noen av de fem områdene oven.
  • Virkningen skal kunne måles.
  • I forbindelse med revisjon av eksisterende FSC-sertifikat, evaluerer også reviser ESS-prosjektets samsvar med ESS-prosedyren.
  • Verifiserte eller validerte økosystemtjenestekrav og sertifiseringsdokumentet for økosystemtjenester publiseres i FSCs offentlige sertifikatdatabase.
  • Skogeieren kan derpå selge "resultatet av ESS-prosjektet" til en annen organisasjon. Andre organisasjoner kan dermed sponsre ansvarlige skogbruksprosjekter over hele verden. prosjekter som adresserer klimaendringer, tap av biologisk mangfold og andre utfordringer. De mottar et verifisert, tredjeparts-bevis på at investeringene deres hadde en reell og målbar innvirkning.

 

Prosedyre

Prosedyre FSC-PRO-30-006 EN V1-2.pdf
PDF, Size: 1.03MB
Guide FSC-GUI-30-006 V1-0 EN_0.pdf
PDF, Size: 7.18MB